Minister oneens met uitkomst onderzoek over stikstof in natuurbodem

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het niet eens met de conclusies van onderzoek door Stichting AgriFacts (Staf) naar stikstof in de Drentse bodem. Zij ziet geen reden voor aanpassing van het kabinetsbeleid.

Volgens het onderzoek zit er veel meer stikstof in de Drentse bodem dan de landbouw, industrie en verkeer jaarlijks uitstoten in de Drentse natuurgebieden. "Lucht bestaat voor 70 procent uit stikstof. Natuurlijke bodemorganismen leggen deze stikstof uit de lucht vast. De uiteindelijke afbraak van de bodemvoorraad blijkt de grootste stikstofbron", aldus Staf.

De provincie Drenthe liet eerder al weten dat de uitkomst van het onderzoek niet klopt. "Door de informatie uit de rapporten zelfstandig, buiten het kader van het onderzoek om, te interpreteren heeft Staf verkeerde conclusies getrokken", zei bestuursadviseur Mijke Boedeltje van natuur- en landbouwgedeputeerde Henk Jumelet.

Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat het onderzoek 'niet heeft geleid tot het bijstellen van wetenschappelijke inzichten'. Volgens haar is de stikstof in de bodem geen 'extra' stikstofbron, maar onderdeel van de natuurlijke stikstofkringloop, terwijl de stikstofdepositie uit verbrandingsprocessen of de landbouw wel een extra toevoer is.

Lees ook:

Deel dit artikel: