Zijn handschriften erfelijk?

Handschriften van moeder en dochter die op elkaar lijken, of van zussen en broers. Zijn handschriften eigenlijk erfelijk?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!.

Over handschriften is veel geschreven, er zijn hele studies aan gewijd. Mensen die zich grafoloog noemen beroepen zich op een techniek om het karakter van de persoonlijkheid te duiden aan de hand van het handschrift.

Greetje Arends is zo'n grafoloog, en daarnaast is ze schrijfpedagoog. "Er is daadwerkelijk een studie gedaan naar de erfelijkheid van handschriften", zegt ze. "Ouders zijn de leervoorbeelden van de kinderen. Een kleuter wordt dus beïnvloed door het handschrift van zijn of haar ouders. Hij leert letters schrijven door die van de ouders te imiteren of te kopiëren. Als hij tevreden is met de manier waarop hij het schrijft, hoe het eruit ziet, zal hij ze beginnen te schrijven zonder aandacht te schenken aan de details."

Onderzoek naar erfelijkheid

Het onderzoek, (gepubliceerd in A Study to Determine the Inheritance Pattern of Characteristics of Handwriting between Parents and Off-springs, Peter Kiran & Sridhar. D., Jain University, Journal of Forensic Science & Criminology, August 2017) is uitgevoerd onder vijftig families.

Na handmatig analyseren van alle vijftig voorbeelden werden er overeenkomsten gevonden tussen de ouders en hun kinderen. Bij het analyseren van de algemene correlatie van handschriftkenmerken tussen de ouders en hun nakomelingen, bleek dat er het hoogste niveau van overeenkomst is bij het optillen van de pen en een laag niveau van overeenkomst bij de druk die tijdens het schrijven werd uitgeoefend.

De kenmerken die een hoge mate van overeenkomst vertonen - zoals optillen van de pen, beginhalen, eindhalen, verbindingshalen, uitlijning en arcering - zijn vaste kenmerken, terwijl de handschriftkenmerken die een lage mate van overeenkomst vertonen - zoals druk, diakritisch teken van de letter 't', lus gevormd door de letter 'e' - individualistisch zijn, dat wil zeggen per persoon verschillen.

Handschriftvoorbeelden van vijftig families werden verzameld door elk lid te vragen minimaal drie keer een voorbeeldparagraaf te schrijven. Iedereen werd hetzelfde schrijfinstrument en papier gegeven. De schrijfsels werden handmatig geanalyseerd met behulp van verschillende hulpmiddelen, zoals een handloep en een stereomicroscoop om de mate van overeenkomsten in handschriftkenmerken tussen ouders en hun kinderen te controleren.

Schrijven is eigenlijk hetzelfde is als lopen. Je loopt met je pen over het papier van links, de kant van jezelf, naar de ander, rechts."
Grafoloog Greetje Arends

Conclusie

Het hoogste percentage overeenkomsten werd gevonden in de kenmerkende beginhaal bij vader en zoon (92,30 procent) gevolgd door moeder en zoon (90,38 procent), vader en dochter (89 procent) en tot slot moeder en dochter (83,33 procent).

Het laagste percentage overeenkomst werd gevonden bij kenmerken zoals druk bij moeder en dochter en moeder en zoon, terwijl bij vader en dochter en vader en zoon het karakteristieke lus-kenmerk de minste overeenkomst vertoonde.

'Schrijven is als lopen of gebaren'

Grafoloog Greetje Arends: "Verder is het belangrijk om ervan uit te gaan dat schrijven eigenlijk hetzelfde is als lopen. Je loopt met je pen over het papier van links, de kant van jezelf, naar de ander, rechts. Uit deze visie, die dus iets zegt over de lichaamstaal van de mens, kun je verklaren dat in het schrift herkenningspunten zijn zoals met het lopen in families."

"Ook zijn sommige gebaren familiair. En dat kan in het schrift tot uitdrukking komen. Bij een familie die qua gedrag vrij en hartelijk is, zal je een schrift tegenkomen wat groter, ronder en ruimer is dan van een familie die meer naar binnen gekeerd is. En zoals in een gezin de een meer lijkt op de ander, zo zal dit ook in het handschrift te zien zijn."

Wat kan en doet de grafologie?

Grafologie komt van het Griekse grafein (schrijven) en logos (kunde). Het betekent de kennis rond het handmatig geschrevene. Soms spreekt men ook van 'Schrift Psychologie'. Arends legt uit: "Grafologie is geen test met gestandaardiseerd gedrag maar het is een techniek om het karakter van de persoonlijkheid te duiden. Het is dus meer een geesteswetenschap: een interpretatie van de totale persoon."

"De mens laat door te schrijven onbewust een beeld van zichzelf achter", zegt Arends. "Het is eigenlijk het beste te verklaren wanneer men het papier vergelijkt met de aarde. De mens loopt van links naar rechts. De verticaal, is de mens, schrijven is het opvolgen van vertikalen. Bij elke stap komt er een afdruk op het papier. Het laat zien hoe je in de wereld staat."

"De een is in grote stappen gauw thuis: het schrift neemt dan meer ruimte in, er zijn minder woorden op een regel. De ander is behoedzaam, aarzelend, maakt wat meer passen uit voorzichtigheid op een regel. Met alleen verticalen kom je niet verder, er moet ook een beweging naar opzij gemaakt worden: de een doet dat ronder dan de andere. dat vertelt iets over de manier van omgaan met de ander."

Wat kun je uit het handschrift halen?

Wat een grafoloog uit een handschrift kan destilleren is veelomvattend, volgens Arends: "Het totale beeld van een persoon. De doelgerichte ontwikkeling. De intelligentie. Hoe het is met de wil van de mens, zijn temperament, vitaliteit, dynamiek, motivatie en draagkracht. Ook over het sociale gedrag leert men iets: extraversie of introversie. teamgedrag, doelgerichtheid, emotionele aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid en correctheid."

Wat je niet uit het handschrift kunt halen? "Iemands lengte, huidskleur, ziekten, leeftijd, geslacht. Bijzondere vaardigheden zoals kunstzinnigheid, wetenschappelijkheid, politieke gerichtheid. Dat kun je allemaal niet zien aan iemands handschrift."

Zoek het uit!

Heb jij ook een vraag? Stuur die dan in! Dat kan handgeschreven, maar nog beter is het om onderstaand formulier in te vullen:

Meer over dit onderwerp:
zoekhetuit grafoloog handschrift
Deel dit artikel: