In deze Drentse gemeente groeide het aantal inwoners het hardst

In het eerste halfjaar van 2021 is de bevolking van Nederland met 31.700 inwoners gegroeid. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Drenthe is zelfs één van de twee provincies - naast Flevoland - waarin in elke gemeente sprake is van bevolkingsgroei.

De Drentse gemeente waar die bevolkingsgroei het grootst was, is de gemeente Hoogeveen. Hier kwamen er het afgelopen jaar 299 inwoners bij. Daarna volgt de gemeente Emmen, met een groei van 239 inwoners. De gemeente Midden-Drenthe staat op de derde plaats, met 202 nieuwe inwoners.

In Noordenveld was de bevolkingsgroei het kleinst. Die gemeente kreeg er slechts 15 inwoners bij.

Hoe bereken je bevolkingsgroei?

Of de bevolking van een gemeente groeit of krimpt, hangt af van verschillende optelsommen en aftrekposten. Geboorten, verhuizingen naar de gemeente en migratie vanuit het buitenland zorgen voor een toename. Vertrek naar een andere gemeente, sterfgevallen en emigratie worden daar vervolgens weer vanaf getrokken. Het getal dat overblijft is het 'saldo bevolkingsgroei', wat op onderstaande kaart is aangeduid met een bol. De cijfers zijn geteld op 1 januari 2021 en 30 juni 2021.

Bekijk op deze kaart de absolute bevolkingsgroei of -krimp voor het eerste halfjaar van 2021. Klik op de blauwe bol in de gemeente voor meer informatie:

Almere snelste groeier van Nederland

Landelijk gezien groeide de gemeente Almere het afgelopen half jaar het hardst. Daar kwamen er bijna 1400 inwoners bij. Ook in Den Haag, Lelystad, Ede, Dronten en Tilburg was de bevolkingsgroei groter dan in de rest van Nederland.

In Zuid-Limburg, delen van Twente en in studentensteden zoals Groningen, Wageningen, Utrecht, Maastricht en Enschede is juist sprake van een bevolkingskrimp.

Hoofdstad Amsterdam had te maken met de grootste krimp, van ongeveer 1500 inwoners. Er werden weliswaar meer kinderen geboren dan dat er mensen stierven én er kwamen meer immigranten bij dan dat er mensen emigreerden, maar toch daalde het aantal inwoners, omdat Amsterdammers de verhuisdozen pakten en naar andere delen van Nederland verhuisden.

Andere jaren

De bevolkingsgroei in de eerste helft van dit jaar is groter dan die van dezelfde periode vorig jaar, schrijft het CBS. Dit jaar kwamen er dus 31.700 inwoners bij, vorig jaar in diezelfde periode waren dat er 18.200. Hoe dat komt? Dit jaar werden er meer kinderen geboren en er emigreerden minder mensen naar het buitenland. Per saldo kwamen er bijna 29.400 inwoners bij door buitenlandse migratie en bijna 2.400 door natuurlijke aanwas (het aantal geboortes min het aantal sterfgevallen).

De bevolkingsgroei in de eerste helft van 2021 is te vergelijken met die van de eerste helft van 2018. De eerste helft van 2019 lag de groei een stuk hoger: toen kwamen er 45.800 inwoners bij. Het verschil tussen de eerste helft van dit jaar en de eerste helft van piekjaar 2019 is dat dit jaar het aantal immigranten lager is én dat de sterfte dit jaar relatief hoog lag, aldus het CBS.

Meer over dit onderwerp:
CBS localfocus bevolkingsgroei
Deel dit artikel: