Oppositie Westerveld wil snel duidelijkheid over bestemmingsplan buitengebied

De oppositiepartijen in de gemeente Westerveld willen meteen na het zomerreces opheldering van het college van burgemeester en wethouders over bestemmingsplan voor het buitengebied, dat onlangs door de Raad van State werd vernietigd.

Progressief Westerveld, CDA, PvdA en D66 stellen vast dat het al 23 jaar lang niet lukt om een geldend bestemmingsplan tot stand te brengen. "De vier fracties hebben nu gezamenlijk een agendavoorstel ingediend om nog in de septembercyclus, direct na het zomerreces, in de raad met het college van B&W hierover te spreken", schrijven de partijen.

Derde poging gestrand

De Raad van State oordeelde onlangs dat het plan waarin staat hoe de buitengebieden ingericht worden (bijvoorbeeld woningbouw of agrarisch) opnieuw niet deugde. Dat gebeurde al twee keer eerder. Ditmaal oordeelde de hoogste bestuursrechter dat er onvoldoende is getoetst wat de invloed van uitbreiding van boerenbedrijven is op de natuurgebieden.

De partijen willen nu weten hoe het kan dat het opnieuw niet is gelukt een kloppend bestemmingsplan op te stellen. "Wat is de juridisch-feitelijke situatie, zoals die nu geldt?", willen de partijen weten. "Waaraan worden lopende initiatieven en plannen nu getoetst? Is daarover heldere informatie beschikbaar richting initiatiefnemers en richting de inwoners in het algemeen?"

Ook willen de oppositiepartijen weten wat de volgende stappen worden om alsnog te komen tot een 'maatschappelijk gedragen en juridisch houdbaar bestemmingsplan voor het buitengebied'.

Reces

De agendacommissie komt eind augustus, na het zomerreces, bij elkaar om te bespreken wanneer en op welke manier de raadsleden worden geïnformeerd.

Lees ook:

Deel dit artikel: