Studenten schieten ondernemers vrijetijdssector innovatief te hulp

De vrijetijdssector in Zuid- en Oost-Drenthe kan wel een innovatief steuntje in de rug gebruiken. Studenten gaan ondernemers helpen met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten in het project Blue Zone Innovations.

Onder andere studenten van NHL Stenden zijn betrokken bij het project, dat vanmorgen werd afgetrapt in het dorpshuis in Exloo. "We zijn gestart met een pilot in Borger-Odoorn. Daar hebben we gezien dat een aantal ondernemers problemen hadden in de wintermaanden om een bepaalde bezetting te halen van gasten", zegt projectleider Sandra Hoekstra van NHL Stenden. "Studenten hebben daar een speciaal arrangement voor ontwikkeld dat voor een aantal ondernemers gelijk gasten moet gaan opleveren."

Tijd

"Het idee is dat ondernemers, zeker nu ze zwaar getroffen zijn, niet zoveel tijd hebben om met nieuwe innovaties te komen", doelt Hoekstra op de coronacrisis. "Terwijl studenten de tijd hebben om dingen goed te onderzoeken en met een nieuwe creatieve open blik naar bepaalde problemen te kijken en zo dus de ondernemers te ondersteunen."

Provincies Overijssel en Drenthe en zes gemeenten in de regio zijn betrokken bij Blue Zone Innovations. De initiatiefnemers verwachten dat horeca-en recreatiebedrijven in de toekomst nog beter renderen als zij het gezondheidsaspect meer betrekken in de diensten en producten en dus wordt de verbinding gezocht met de gezondheidssector. Als het aan Hoekstra ligt haken later ook nog andere sectoren aan.

Studenten kunnen door het project in de praktijk zien waar knelpunten zitten. "Ze komen heel mooi in aanraking met de sector en zien waar ze later zelf tegenaan gaan lopen en hoe ze dat soort problemen gaan aanpakken en oplossen", zegt Hoekstra. Ondernemers die tegen een bedrijfsprobleem aanlopen, kunnen zich melden. "Ook voor overkoepelende vraagstukken waar meerdere ondernemers mee te maken hebben. Alle ondernemers zijn van harte welkom, we gaan nu de boer op."

Deel dit artikel: