Afvalinzameling in Coevorden gaat op de schop

Mogelijk moet er binnenkort in de gemeente Coevorden betaald worden per keer dat de container geleegd wordt. Ook worden luiers apart ingezameld en gaat de milieustraat op de schop.

Het zijn allemaal stappen op een routekaart die is voorgelegd aan de gemeenteraad. Met deze routekaart is het de bedoeling dat er in 2024 jaarlijks maximaal 100 kilo restafval per inwoner ingezameld wordt. Afvalscheiding is volgens de gemeente dé manier om dit te bereiken.

Duidelijke stappen

De gemeente wil bijvoorbeeld de inzameling van oudpapier verbeteren. Aanpassingen doen aan de milieustraten om nog beter afval te scheiden, en luiers apart inzamelen. De optie van betalen per keer dat de kliko geleegd wordt, wordt nog onderzocht.

Wethouder Jeroen Huizing "Het verbranden van restafval wordt steeds duurder waardoor we nu met zijn allen nog teveel betalen en dat loopt alleen maar op. Om het betaalbaar te houden is het nodig om meer stappen te zetten."

Afval scheiden gaat beter

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de landelijke doelstellingen om meer afval te scheiden en minder restafval over te houden. Het doel was om in 2020 al maximaal 100 kg per inwoner in te zamelen. Helaas is dat niet gelukt.

Wel is het gelukt om het aantal kilo's al flink te verminderen per inwoner van de gemeente. In 2016 werd er 287 kilo per persoon aan restafval ingezameld en werd 64 procent van al het afval gescheiden. In 2020 werd er 172 kilo per persoon aan restafval ingezameld en werd 80 procent van al het afval gescheiden. Daarmee zit de gemeente Coevorden op het Drents gemiddelde.

Communicatie

Volgens Huizing is er nog veel 'verjaardagpraat' over het scheiden van afval. "Men vertelt elkaar dat al het afval aan het einde bij elkaar gegooid wordt waardoor scheiden van afval niet nodig is. Maar dat is niet waar." Daarom wil de gemeente duidelijker communiceren richting bewoners over afvalscheiding. Over het hoe, waar en waarom afval gescheiden moet worden de komende jaren.

Huizing: "Ik probeer het zelf ook zo goed mogelijk te doen, maar ik vind het soms ook wel een gedoe om eerlijk te zijn", vertelt hij in de podcast van Jeffrey Verdel van ZO!34.

Deel dit artikel: