Koning in troonrede: 'Toekomstperspectief belangrijk voor boeren'

In de troonrede heeft koning Willem-Alexander vanmiddag speciaal stilgestaan bij de Nederlandse boeren. "Het is nodig dat er een goed toekomstperspectief blijft voor Nederlandse boeren, die zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en een vitaal platteland."

Vanwege de stikstofcrisis zijn er tot 2030 forse bedragen beschikbaar gesteld voor natuur en biodiversiteit en het terugdringing van de stikstofuitstoot. Daarmee gaat de regering ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkoopregelingen doen.

Dit zou volgens de regering toekomstperspectief moeten bieden aan de boeren. "Tegelijkertijd is het belangrijk in kaart te brengen wat er nodig en mogelijk is om ook perspectief te bieden voor infrastructuur, economie en woningbouw. Daaraan blijft de regering werken", aldus de koning.

Miljarden voor onderwijs en jeugdzorg

Door corona zijn de afgelopen anderhalf jaar veel kwetsbare groepen extra hard getroffen. "Voor veel jongeren en jongvolwassenen dreigt na anderhalf jaar leven met de handrem erop een valse of vertraagde start in opleiding en werk", aldus de koning. "Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn, stelt de regering tot eind 2023 ruim 8 miljard euro beschikbaar om onderwijsachterstanden in te lopen die in de coronaperiode zijn ontstaan."

Scholen moeten volgens de regering ook aandacht geven aan de sociale en emotionele gevolgen van deze periode voor leerlingen en studenten. Voor de jeugdzorg is daarom volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar, om knelpunten op te lossen en tegelijkertijd structurele verbeteringen te realiseren.

Meer woningen

De komende jaren worden meer dan honderdduizend nieuwe woningen gebouwd om het woningtekort tegen te gaan. Om de bouw van meer woningen door te zetten, stelt de regering nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar.

Zorgen om Nederland

Volgens de regering, die de troonrede schrijft, maken Nederlanders zich zorgen om "het land en de wereld om hen heen", ook omdat "het maatschappelijk debat steeds vaker op polariserende toon wordt gevoerd". Maar volgens de koning in de troonrede is en blijft Nederland een goed land om in te leven en kent het bovendien een stevige economie.

Geen aandacht voor Drenthe

In de troonrede was geen aandacht voor de provincie Drenthe. De provincie Groningen werd daarentegen wel genoemd. De demissionaire regering vindt dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen te stroperig is geweest. Om dit goed te maken moeten fouten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen.

Meer over dit onderwerp:
koning Willem-Alexander troonrede
Deel dit artikel: