Roden kan met hulp provincie verpauperde Magista-locatie aanpakken

Roden kan eindelijk werk maken van het deels braakliggende en verpauperde Magista-terrein. De provincie Drenthe steekt een kwart miljoen in de aanpak in de hoop ontwikkelingen op de plek van de deels afgebrande Magista-fabriek mogelijk te maken.

Magista was gespecialiseerd in archief en magazijninrichting. De fabriek ging in 2007 failliet. In 2018 werd het pand grotendeels door brand verwoest. Sindsdien gaapt er een gat aan het Oosteinde in Roden, de belangrijkste toegangsweg naar het centrum.

Onrendabele top van rotte kies

Op het Magista-terrein kwamen nieuwe ontwikkelingen niet van de grond. Om zo'n rotte kies aan te pakken is er voor Roden, Beilen en Coevorden een subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Gedeputeerde Henk Brink: "Hiermee willen we de verpaupering van de belangrijkste entree van Roden aanpakken en nemen we barrières weg voor potentiële nieuwe kopers." Het geld van de provincie is vooral bedoeld voor de sloop van de niet afgebrande gebouwen.

Supermarktzone

Een deel van de 250.000 euro is ook voor de sloop van een oud transformatorhuisje aan de Westbaan. Dat staat aan de achterkant van de winkels in het centrum op de doorloop naar het parkeerplein. De afgelopen jaren heeft Roden dit gebied al flink verbeterd. Met het verplaatsten van het transformatorhuisje kan de voetgangerszone aan de Westerbaan opnieuw worden ingericht .

Lees ook: