Assen kan financieel weer tegen een stootje

Assen staat er financieel stukken beter voor dan voorgaande jaren. Er is zelfs ruimte om bijna 4 miljoen euro in de algemene reserve van de gemeentekas te stoppen. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor volgend jaar.

Assen zit veel beter in de slappe was, omdat de gemeente 2,5 miljoen euro meer uit het gemeentefonds van het rijk krijgt, en 7 miljoen euro erbij krijgt voor de kosten van jeugdzorg.

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) is blij dat Assen eindelijk financieel meer lucht heeft en er geld terug kan in de algemene reserve. "Dat we de afgelopen jaren stevig moesten bezuinigen was pijnlijk maar onvermijdelijk. Maar dat heeft wel voor een gezonde financiële uitgangspositie gezorgd. Er is nu weer geld om te besteden."

Voorgaande jaren forse tekorten

Maar allereerst gaat er 3,9 miljoen terug in de gemeentekas. Dat is ook wel nodig, want Assen moest de afgelopen jaren noodgedwongen miljoenen uit de reserves halen. Toen kampte de gemeente met forse tekorten, vooral op jeugdzorg, waarvan de kosten vele malen hoger waren dan de rijksvergoeding die Assen ervoor kreeg. "Dat is gelukkig nu rechtgetrokken met de gewonnen arbitragezaak van de gemeenten tegen het rijk. Voor ons betekent dat komend jaar dat we er 7 miljoen extra bij krijgen."

Assen moest vorig jaar zelfs een financieel herstelplan maken, omdat ze onder financieel preventief toezicht van de provincie kwam te staan. De gemeentebegroting van 2020 en de meerjarenramingen waren niet op orde. Er werd voor miljoenen bezuinigd en de lokale lasten gingen omhoog, zoals de ozb, de toeristenbelasting en de parkeertarieven. Verder werd 8,5 miljoen euro uit de algemene reserve gehaald. Mei vorig jaar ging het provinciale toezicht er weer af.

25 euro terug aan rioolgeld

Pauwels is blij dat Assen de inwoners nu niet op hoeft te zadelen met hogere lasten. Sterker nog, burgers krijgen geld terug. Elk huishouden krijgt 25 euro terug. In het rioolfonds zit te veel geld, en de afspraak in Assen is dat de rioolbelasting kostendekkend moet zijn. "We hebben nog onderzocht of we niet voor forse investeringen komen te staan als het gaat om het gemeentelijke rioleringsstelsel, maar dat is niet het geval. Dus gaat het geld komend jaar terug naar de burger", aldus Pauwels.

Investeringen die komende jaren op stapel staan zijn jaarlijks 250.000 euro voor het Drents Museum ter ondersteuning van de ambities van het museum, en er wordt 2,8 miljoen euro gereserveerd voor stimulering van het fietsgebruik in de stad en verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij is er vooral aandacht voor veilige fietsverbindingen naar de stad en de aanleg van fietsparkeerplaatsen in het centrum, om het probleem met de lukraak gestalde fietsen op te lossen.

Minder geld voor Vaart in Assen

Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (ViA) kan jaarlijks rekenen op 130.000 euro steun. Dat is minder dan ze de afgelopen periode hadden. ViA kregen de afgelopen jaren 220.000 euro voor alle activiteiten in en rond de binnenstad. De rest moeten ze volgens Pauwels 'nu zelf ophalen'.

Verder is er geld voor inwonersparticipatie (268.000 euro), voor jongerenbeleid (150.000 euro) omdat jongeren te lijden hebben gehad onder corona, en voor het programma Sterke Wijken (150.000 euro) in Baggelhuizen, Peelo en Pittelo met een integrale aanpak van wonen en leefbaarheid. Ook onkruidbestrijding krijgt een boost in Assen. Na wijkbezoeken van het college van B en W komt er 100.000 euro voor onkruidbestrijding op stoepen en straten, omdat dit toch een grote ergernis blijkt.

De begroting voor volgend jaar wordt op 1 en 4 november door de gemeenteraad besproken.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
gemeente Assen economie politiek
Deel dit artikel: