'Tweede Kamer geeft krachtig signaal naar IMG met aangenomen motie'

Drents CDA-kamerlid Agnes Mulder zag gisteren hoe de Tweede Kamer unaniem instemde met haar motie om het wettelijk bewijsvermoeden bij schade door gaswinning niet verder in te perken. Dat is een duidelijke boodschap voor demissionair minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken.

Minister Blok kan hiermee aankloppen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat onlangs de ruimhartige schaderegeling voor omwonenden van de gasopslag Norg fors inperkte.

Als het aan datzelfde IMG ligt, geldt voor het overgrote deel rondom de gasopslag bij Langelo het wettelijk bewijsvermoeden met de omgekeerde bewijslast niet langer. Schade aan huizen zou namelijk niet door diepe bodemdaling zijn ontstaan als gevolg van gaswinningsactiviteiten, aldus nader onderzoek. Kamerlid Agnes Mulder uit Assen noemt dit 'juridisch misschien wel kloppend', maar ze vindt de plotse inperking van de schaderegeling niet deugen. Samen met collega-Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie diende ze gisteren dan ook een motie in.

Eerst verband vaststellen

In de motie wijzen Mulder en Grinwis erop dat onderzoeksinstituut Deltares twijfels zet bij een eerder onderzoek van TNO en de TU Delft. Op basis van dat rapport werd het gebied waarin het wettelijk bewijsvermoeden geldt drastisch door het IMG ingeperkt.

Verder stellen de Kamerleden dat beide rapporten een verband tussen schades en de gasopslag niet kunnen uitsluiten. Zolang dit niet met zekerheid kan worden gesteld, vinden Mulder en Grinwis dat de minister van Economische Zaken er bij het IMG op aan moet dringen te wachten met het inperken van de schaderegeling voor het gebied rond de gasopslag.

Krachtig signaal

Dat alle 150 Kamerleden de motie van het duo steunden, zegt volgens Wisse Hummel van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een genoeg. "Dit is een superkrachtig signaal. Ook naar het IMG." De belangengroep vindt dat met het uitkleden van de schaderegeling en het fors uitbreiden van de opslagcapaciteit van de gasopslag Langelo 'de Groningse gaswinningsellende naar Noord-Drenthe wordt geëxporteerd'.

Het wettelijk bewijsvermoeden houdt in het geval van de gaswinning in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat de schades door die gaswinning/gasopslag veroorzaakt zijn. In grote gedeelten van Groningen geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Wanneer er sprake is van schade, kan de gedupeerde dit melden zonder dat hij of zij dit zelf dient te bewijzen. Het is dan aan de NAM om te weerleggen dat de schades van gasopslag of gaswinning komen.

In Drenthe gold dit wettelijk bewijsvermoeden ook heel even, maar de contouren zijn door het IMG verlegd. Hierdoor vallen veel gedupeerden buiten de boot. De lokale en regionale bestuurders in Drenthe hopen dat de minister bij het IMG aandringt op een terugkeer van het wettelijk bewijsvermoeden in Drenthe.

Lees ook:

Deel dit artikel: