Aa en Hunze houdt 3,6 ton over; één miljoen voor betere ambtenarij

Aa en Hunze houdt volgend jaar ruim 3,6 ton over op de begroting. Er komt een miljoen euro vrij om het ambtelijk apparaat grondig aan te pakken en haast traditioneel is er geld voor nieuwe fietspaden. De gemeente moet daarvoor wel een greep van 2,7 miljoen euro doen uit de reservepot

In de begroting voor 2022 staan verder ook plannen voor de recreatieve ontwikkeling rondom natuurplas Gasselterveld bij Gasselte, renovatie van sportzaal de Strohalm in Gasselternijveen en de uitwerking van de Woonvisie.

Broodnodige investering

De investering van een miljoen in de ambtelijke organisatie is volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra hard nodig om de kwaliteit ervan te verbeteren. De werkdruk moet omlaag en er worden extra ambtenaren aangenomen. "We hebben de afgelopen jaren meer ambities gekregen en de taken voor ambtenaren zijn complexer geworden. Met de investering willen we de realisatiekracht van onze organisatie verhogen", legt Hiemstra uit.

Het miljoen zal, als het aan het college ligt, op veel verschillende terreinen worden besteed. Als voorbeelden noemt de burgemeester het verbeteren van de privacy en ICT, een grotere pot voor flexibel inzetbare ambtenaren en meer handen op de afdeling die vergunningsaanvragen behandelt.

Fietspaden voor veiligheid

Er komt ook geld voor nieuwe of betere infrastructuur in de gemeente. Het college wil de fietsverbinding tussen Grolloo en Papenvoort veiliger maken en een nieuw fietspad aanleggen tussen Ekehaar en Nijlande. Op beide plekken moeten fietsers nu over een weg waar ook hardrijdende auto's en landbouwverkeer van gebruikmaken. De hobbelige autoweg tussen Rolde en Anderen wordt volgend jaar eveneens aangepakt en de gemeente wil aan de slag gaan met het uitrollen van een wandelnetwerk,

Over het veelbesproken geplande nieuwe fietspad langs de Hunzeweg tussen Spijkerboor en Eexterveen staat niets in de begroting. Volgens wethouder Henk Heijerman is dat omdat de gemeente daar nog met dorpsbewoners kijkt naar de mogelijkheden die er zijn om het pad te realiseren.

Nieuwe schoolgebouwen

Geen verrassing is dat de bouw van een nieuw schoolgebouw voor OBS De Kameleon in Eexterveen een plek heeft gekregen in de begroting. De gemeenteraad stemde dit jaar in met de plannen om de school een nieuw onderdak te geven. Ook basisschool Prins Alexander in Eext is meegenomen, maar dan voor 2023. Plannen voor renovatie of nieuwbouw voor die school zijn nog niet uitgewerkt.

Minder heffingen

Inwoners van Aa en Hunze zijn volgend jaar wat minder kwijt aan gemeentelijke vaste lasten. De grote stijging van de afvalstoffenheffing van vorig jaar zet naar verwachting niet door in 2022, want het tarief daalt juist weer. Volgens wethouder Bas Luinge betalen huishoudens zo'n elf euro minder voor hun afval dan in 2021, doordat er nieuwe contracten zijn gesloten met afvalverwerkers. De rioolheffing blijft gelijk en de onroerende zaakbelasting (ozb) stijgt, met één euro, minimaal.

Sociaal Domein blijft complex

Net als veel andere gemeenten worstelt Aa en Hunze nog steeds met de zorgkosten van het Sociaal Domein, die in 2015 van de Rijksoverheid naar de gemeenten verschoven zijn. Door een bijdrage van het Rijk van 1,3 miljoen euro verwacht de gemeente in 2022 voor het eerst sinds een aantal jaar binnen te lijntjes te blijven met de zorgkosten. Het college houdt nog wel een slag om de arm vanwege onder meer de vergrijzing en de effecten van de coronacrisis op jongeren.

De economische langetermijneffecten van die coronacrisis lijken volgens het college mee te vallen en er zijn geen acute problemen waar aandacht aan hoeft worden te besteed. Wel zijn er enkele aandachtspunten, zoals mogelijke mentale problemen bij jongeren, maar die wil het college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart doorspelen naar het volgende gemeentebestuur.

De gemeenteraad van Aa en Hunze stemt op 10 november over de begroting.