Staatsbosbeheer legt zich neer bij omstreden fietspad Anloo

Staatsbosbeheer gaat niet in bezwaar tegen het verlenen van de vergunning voor het omstreden betonnen fietspad in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbosch bij Anloo.

De natuurbeheerder is teleurgesteld dat het fietspad kan blijven liggen, maar heeft wel begrip voor dat besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De dienst verleende eind augustus met terugwerkende kracht een vergunning voor het pad, maar was zeer kritisch op de gang van zaken. Het pad afbreken zou schade toebrengen aan het natuurgebied, waardoor de dienst zich genoodzaakt zag de vergunning toch te verlenen.

Aantasting van gebied

Staatsbosbeheer protesteerde al voor de aanleg tegen de komst van het betonnen fietspad, uit vrees voor aantasting van de cultuurhistorische waarde en de uitstraling van het gebied. Het pad loopt vlak langs een hunebed en grafheuvels. In het verleden zijn er archeologische vondsten gedaan in de bodem.

De Rijksdienst constateert dat de vervanging van het oude schelpenpad door beton waarschijnlijk al schade heeft veroorzaakt aan het 'bodemarchief' en liet weten de vergunning waarschijnlijk te hebben geweigerd als deze voor de aanleg was aangevraagd. Aanleg ervan bestempelt de dienst als illegaal, maar om meer schade te voorkomen is de vergunning alsnog verleend.

Tik op de vingers

De gemeente Aa en Hunze legde het fietspad begin dit jaar aan zonder daarvoor een vergunning te hebben aangevraagd bij de RCE. Dat had wel gemoeten, vanwege de archeologische status van het gebied.

Daarvoor kreeg de gemeente een tik op de vingers en er moet een archeologisch onderzoek komen om de veroorzaakte schade in kaart te brengen. Daar laat de RCE het verder bij.

'Lessen trekken'

Staatsbosbeheer vindt nog steeds dat het betonnen fietspad niet thuishoort in het gebied. De natuurorganisatie zegt het eens te zijn met de tekst uit de vergunning dat het fietspad impact heeft op 'de beleefbaarheid van zichtbare resten uit het verleden', maar ziet ook in welke schade afbraak ervan zou veroorzaken.

"Al met al zijn we teleurgesteld over het feit dat het huidig aangelegde tracé blijft bestaan. We gaan ervan uit dat alle betrokken partijen lessen trekken uit deze gang van zaken", schrijft Staatsbosbeheer in een verklaring.

Lees ook: