Inwoners Gasselte kunnen niet opkomen voor dieren Gasselterveld

Inwoners van Gasselte die de bouw willen tegenhouden van een hotel met drie verdiepingen en zeventig recreatiewoningen op 't Gasselterveld, hebben weinig kans op succes. Die boodschap had de Raad van State vandaag voor hen.

De bewoners komen op voor vleermuizen en salamanders die verjaagd worden door de bouwactiviteiten. Maar volgens voorzieningenrechter Jaap Hoekstra is dat niet hun belang en kunnen ze weinig doen tegen het bestemmingsplan. "Jullie wonen er te ver vandaan'', aldus Hoekstra.

"In een gebied waar niemand woont, zijn beschermde dieren dus onbeschermd", concludeerde woordvoerster Elien Nijland namens de bewoners. Alleen een natuur- of milieuclub met een algemeen belang kan in dat gat springen. Maar volgens een bewoner wilden die niet meedoen aan de rechtszaak.

Aa en Hunze heeft het bestemmingsplan voor 't Gasselterveld vastgesteld. Daarnaast zijn er vergunningen verleend voor een hotel, zeventig huisjes en een vleermuizenbunker. De tegenstanders vinden dat die vergunningen met het bestemmingsplan verleend hadden moeten worden, maar dat is niet gebeurd.

Hierover moet eerst de rechtbank Noord-Nederland zich buigen. Tegen een uitspraak van die rechtbank kan hoger beroep worden aangetekend bij de Raad van State. De omwonenden hebben gezegd die weg te willen bewandelen als de rechtbank hun eisen afwijst.

De voorzieningenrechter doet over drie weken uitspraak.