Discussie over reservepot blijft twistpunt, maar raad Aa en Hunze stemt in met begroting

Discussie was er zeker, maar zonder al te veel moeite heeft de gemeenteraad van Aa en Hunze vanavond ingestemd met de begroting 2022. Dat ondanks het doorbreken van de 'heilige' ondergrens van de algemene reserve, waarmee meerdere partijen nog steeds moeite hebben. De investering van een miljoen euro in de ambtenarij kreeg goedkeuring van de raad.

Die investering is de grote blikvanger op de begroting van Aa en Hunze, maar is volgens het college van burgemeester en wethouders hard nodig. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim en mede daardoor een hoge werkdruk.

Principekwestie

Zorgen over het doorbreken van de ondergrens van de reserve waren er twee weken geleden al tijdens de begrotingsbehandeling vooral bij de oppositiepartijen. Die zorgen bestaan bij de PvdA nog steeds, mede uit vrees dat de gemeente in de toekomst problemen krijgt door een te kleine financiële buffer. Fractievoorzitter Kiena ten Brink toont zich principieel: "We hebben ooit afgesproken dat die grens op drie miljoen euro ligt, maar daar wordt nu aan getornd. Als wij als raad een besluit nemen, dan moeten we ons daar ook aan houden."

Ze krijgt bijval van haar collega van het CDA. "Die grenzen hebben wij niet zomaar gesteld, daar zijn risicoanalyses op gemaakt. We moeten onszelf ook serieus nemen", zegt fractievoorzitter Sonja Hilgenga. Andere partijen sluiten zich daarbij aan, maar wijzen erop dat de gemeenteraad dan keuzes zal moeten maken over het wel of niet door kunnen laten gaan van verschillende projecten.

Meevaller

Zo ver komt het alleen niet, want Aa en Hunze heeft een financiële meevaller gekregen vanuit de jaarlijkse bijdrage vanuit de landelijke overheid. Over de periode van 2022 tot en met 2025 krijgt de gemeente drie miljoen euro meer dan op gerekend was. Daarmee blijft de algemene reserve, uitgesmeerd over meerdere jaren, ruim boven de ondergrens van drie miljoen euro. Daarnaast wil het college de reserve nog verder aanvullen met de verkoop van gemeentelijke grond.

Waar alle partijen het met elkaar over eens zijn, is dat er een goede controle moet komen op de miljoeneninvestering in de eigen organisatie. Coalitiepartij Combinatie Gemeentebelangen (CGB) stelde in een motie voor de investeringen in stukjes te knippen en de raad daar regelmatig bij te betrekken. Daarnaast wil de partij in de toekomst van het college weten of de investeringen effect hebben gehad. Die toezeggingen krijgt de raad van burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Gieterstraat

GroenLinks zorgt voor het enige vlekje op een unanieme vaststelling van de voorgestelde begroting. De partij is akkoord met de begroting, maar kan zich alleen niet verenigen met de hoge kosten voor de aanpak van de Gieterstraat, tussen Rolde en Anderen. Dat ziet de partij liever geparkeerd in de reservepot, totdat besloten is welke oplossing er voor de onveilige weg komt.

Lees ook:

Deel dit artikel: