Lintje en erepenning voor Cees Bijl op laatste werkdag

Cees Bijl beleefde vandaag een bijzondere laatste dag als gedeputeerde van de provincie. De PvdA-er is aan het einde van zijn laatste werkdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nadat hij sinds 2016 deel uitmaakt van het College van Gedeputeerde Staten, stopt Bijl daar officieel per 1 december mee.

Hij krijgt het lintje opgespeld vanwege 'zijn belangrijke verdiensten voor de samenleving'.

Cees Bijl had als gedeputeerde onder meer cultuur, verkeer en vervoer en onderwijs in zijn portefeuille. Volgens de provincie valt zijn bestuursstijl te omschrijven als politiek sensitief, pragmatisch en no-nonsense, "wat hem tot een geliefd en herkenbaar bestuurder maakt."

Politieke loopbaan

Bijl begon zijn politieke loopbaan eind jaren zeventig als gemeenteraadslid en later als wethouder van Enkhuizen. Vervolgens was hij burgemeester van achtereenvolgens Leeuwarderadeel, Meppel en Emmen. Daarnaast was hij afgelopen jaren vicevoorzitter van PvdA Drenthe.

In Emmen gaf Bijl leiding aan de ingrijpende verandering van het centrum, met de verplaatsing van de dierentuin en de ontwikkeling van het Raadhuisplein. Als voorzitter van de internationale stuurgroep Koloniën van Weldadigheid haalde hij de Werelderfgoedstatus binnen.

Erepenning Drents Museum

Bijl had als gedeputeerde het uitgangspunt dat cultuur voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk moet zijn en blijven. Met het Drents Noodfonds Cultuur hield hij tijdens corona de Drentse culturele basisinfrastructuur in stand.

Bijls inspanningen op het gebied van cultuur zijn onder andere voor het Drents Museum erg belangrijk geweest. "Denk aan bijdragen uit de investeringsagenda waarmee ons depot en de Abdijkerk zijn verbouwd, en waardoor onze nieuwe brasserie kon worden gerealiseerd", vertelt museumdirecteur Harry Tupan. Dit is voor het museum aanleiding om Bijl bij zijn afscheid, bij hoge uitzondering, de Erepenning van het Drents Museum toe te kennen.

'Icoon van de Drentse politiek'

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma prijst de verbindende kracht van Bijl en stipt het feit aan dat hij niet op de voorgrond hoeft te staan. "Maar juist die bescheidenheid draagt bij aan zijn ijzersterke profilering als icoon van de Drentse politiek."

De politieke carrière van Bijl is overigens nog niet ten einde. De komende tijd is hij waarnemend burgmeester van de gemeente Midden-Drenthe, totdat daar een definitieve opvolger van Mieke Damsma is gevonden.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
provincie Drenthe Cees Bijl PvdA ridder Lintje
Deel dit artikel: