Na jaren discussie eindelijk woningen voor starters in Grolloo

Jaren van discussie ging eraan vooraf: het bouwen van een nieuw woonwijkje in Grolloo op de Zuideresch. Omwonenden stapten zelfs naar de Raad van State. Maar nu is de kogel toch echt door de kerk. Grolloo krijgt een nieuw woonwijkje met tien huizen, waarvan zes voor starters.

De raad van Aa en Hunze stemde in mei 2020 al in met het bestemmingsplan Lienstukken-Zuid, dat het uitbreidingswijkje mogelijk maakt. Dit ging niet van harte. De wijk zou op een gevoelige locatie komen, op de rand van de es.

Verpest dorpsaanzicht

Maar omwonenden gingen niet akkoord met het besluit van de gemeenteraad. Ze vrezen dat het plan in de toekomst zal leiden tot meer woningbouw aan de rand van Grolloo. Ook vinden zij dat de woningbouw het dorpsaanzicht verpest. De omwonenden stapten naar de Raad van State.

Die bepaalde dat de toelichting van het bestemmingsplan op twee onderdelen moet worden verbeterd. Zo moeten de gevolgen voor de naastgelegen esrandbeplanting beter worden toegelicht en moet worden aangetoond dat het plan voldoet aan de provinciale regels voor de leefomgeving. Het bestemmingsplan is dus inhoudelijk niet veranderd, alleen de toelichting is verbeterd op deze twee punten.

Met tegenzin

Binnen de gemeenteraad heerst er nog steeds wat onvrede over het plan. D66 geeft aan dat ze liever een andere locatie hadden gezien en zijn samen met GroenLinks niet te spreken over de landelijke inpassing. De VVD benadrukt juist de noodzaak voor het bouwen van woningen binnen de gemeente. Met name starters zitten al jaren op bouwmogelijkheden te wachten.

De raadsleden zijn het toch over één ding eens: er is hier al veel te veel over gediscussieerd. De gemeenteraad heeft het bestemmingplan daarom opnieuw vastgesteld, hoewel veel partijen met tegenzin hebben ingestemd.

Lees ook:

Deel dit artikel: