'Laat bollenteelt en moeizame landbouw uit Drentsche Aa-gebied verdwijnen'

"Het hele Drentsche Aa-gebied met zijn beken moet beschermd gebied worden en bollenteelt moet er verdwijnen." Dat stelt oud-provinciaal planoloog Bernard Hanskamp in Provinciale Staten, waar hij een suggestie deed om het unieke bekengebied en de waterkwaliteit beter te beschermen. De landbouw hoeft overigens niet helemaal te verdwijnen: de veeteelt kan volgens Hanskamp prima in het gebied blijven.

"Tussen Elp, Grolloo en Groningen zijn delen niet beschermd. De landbouw is er volop aanwezig, terwijl het daar moeilijk boeren is", gaat Hanskamp verder. Hij kan zich niet vinden in de akkerbouw die tot aan de beekranden plaatsvindt. "Bovendien: hoe dichter je bij de beken komt, hoe minder de opbrengst", bepleit hij. "Maar het zorgt wel voor een moeilijke oogst met zware machines en daardoor uitstoot van CO2. Al met al lijdt de boer daardoor verlies."

Dat komt doordat de grond rondom beken nat is en er deels beperkende maatregelen gelden. De provincie steunt boeren in ruil voor minder intensieve landbouw. Volgens de oud-planoloog is ruim 35 hectare in het Drentsche Aa-gebied makkelijk om te zetten in beschermd gebied, waarin geen intensieve landbouw plaatsvindt.

Oude Vaart als voorbeeld

Hanskamp is slim en weet hoe de politieke hazen lopen. Zo weet hij ook dat de provinciale politieke coalities met goede contacten in de landbouw altijd als credo hanteren dat veranderingen en duurzaamheid prima is, als je in Drenthe maar kunt blijven boeren. Hanskamp neemt daarbij de Oude Vaart als voorbeeld. "Die loopt van Orvelte via Beilen en Dwingeloo naar Meppel. Daarlangs zitten overwegend veehouders. Het water is schoner en er zitten meer vissen in."

Weg met de bollen en lelieteelt in Drentsche Aa gebied

In Hanskamps proefballen wordt in ieder geval duidelijk dat de oprukkende bollen- en lelieteelt in het Drentsche Aa-gebied helemaal moet verdwijnen. "Er wordt geteeld langs sloten waarvan het water uitmondt in beken. Funest voor het grondwater, maar ook voor drinkwater dat voor 230.000 mensen in Groningen bij De Punt uit de Drentse Aa wordt gehaald."

Een slordige kilometer van één van de beken moet daardoor op de schop als het aan Hanskamp ligt, zodat het water weer kan meanderen. Onderweg moeten dan nog wel een paar probleempunten worden opgelost, maar dan heb je volgens de oud-planoloog uiteindelijk weer een compleet bekensysteem met veel zuurstof en veel vistrek.

Lees ook: