Wat vind jij: Gemeenten moeten stoppen met kliklijnen

Het aantal kliklijnen in Nederland blijft stijgen. Bijna tweehonderd Nederlandse gemeenten hebben nu een meldpunt waar burgers, desgewenst anoniem, kunnen doorgeven dat ze een ander persoon verdenken van bijstandsfraude.

Dat blijkt uit onderzoek van BNR.

De meldpunten bieden vaak meerdere mogelijkheden om de vermoedens van fraude te melden. In bijna alle gevallen gaat het om een telefoonnummer dat kan worden gebeld en een formulier dat online kan worden ingevuld. Burgers worden meestal gevraagd om zoveel mogelijk informatie door te geven over de persoon die ze verdenken van fraude, zoals het woonadres en het kenteken van een auto. Veel meldpunten geven ook tips over het herkennen van bijstandsfraude.

Verschillende manieren om te frauderen

Op dit moment maken 196 Nederlandse gemeenten gebruik van zo'n meldpunt. Als iemand betrapt wordt op bijstandsfraude, moet die persoon het teveel ontvangen geld terugbetalen en krijgt meestal een boete. Bijstandsfraude plegen gebeurt op verschillende manieren, zoals het verzwijgen van vermogen of bijverdienen zonder dit op te geven. Of samenwonen, terwijl is opgegeven dat iemand alleen woont. Bijstandsgerechtigden hebben een inlichtingenplicht, die inhoudt dat iemand de gemeente moet informeren over alles wat van belang kan zijn voor het recht op de uitkering. Ook het niet melden van kleine giften, kan als schending van de inlichtingenplicht worden gezien.

Dat burgers via steeds meer meldpunten worden aangespoord om anderen aan te geven voor vermoedelijke bijstandsfraude, baart deskundigen zorgen. Volgens Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, kan het wantrouwen tussen burgers veroorzaken. "Voor de sociale cohesie is dit niet wenselijk. Het is niet wenselijk dat een burger de rol overneemt van de overheid. Dat iemand zich realiseert dat een buurtgenoot hem heeft aangegeven, dat is wel echt verwoestend voor sociaal vertrouwen. En we hebben vertrouwen en cohesie in buurten nodig!"

Wat vind jij?

Meer over dit onderwerp:
Stelling Eens of oneens kliklijnen
Deel dit artikel: