Borger-Odoorn vervult 'langgekoesterde wegenwens' Drouwenermond

De gemeente Borger-Odoorn begint twee verkeersprojecten. Project één is bij het Zuiderdiep in Drouwenermond, project twee gaat over de herinrichting van de weg tussen Exloo en Valthe.

In Drouwenermond gaat volgens wethouder Nynke Houwing (VVD) een langgekoesterde wens van de inwoners in vervulling. Het Zuiderdiep in het dorp wordt namelijk een 60-kilometerweg. Daar mag nu nog 70 gereden worden. Daarnaast worden er 30-kilometerzones ingericht op plekken in het dorp waar veel bebouwing is. Waar dat precies is, wordt in overleg met het dorp besloten.

Ander verzoek

"70 kilometer per uur is volgens de inwoners veel te hard", vertelt de wethouder. "Het zijn lange, rechte, veenkoloniale wegen. Maar het is wel een bebouwde kom, ondanks dat je dat niet zo ervaart." Een verzoek vanuit het dorp dat de weg tijdelijk een 50-kilometerweg moet worden, wordt daarentegen niet vervuld.

"Dat verzoek is niet handig", stelt Houwing, "Want je gaat dan eerst van 70 naar 50 en dan weer van 50 naar 60 kilometer per uur. En je hebt nog één of twee gedeeltes waar 30 kilometer per uur de maximumsnelheid is. Daarvoor moet dan tijdelijke bebording komen en ook de politie moet daar weer op handhaven. We moeten onze energie steken in het definitieve plan zoals we dat daar graag willen hebben", zo zegt Houwing.

Ook het fietspad langs het Zuiderdiep wordt opgeknapt. "Met het oog op de proceduretijd en het bij elkaar sprokkelen van de middelen die nodig zijn, verwacht ik in 2023 met het Zuiderdiep aan de slag te kunnen", zegt Houwing.

Verhoogde plateaus op Valtherweg - Exloërweg

De herinrichting van de Valtherweg - Exloërweg gaat om het stuk van de Oude Dijk in Exloo tot aan de Hondsrugweg in Valthe, waar momenteel 80 kilometer per uur gereden mag worden. Die snelheid gaat naar beneden: 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 60 kilometer per uur daarbuiten.

"Dat is een erg drukke weg waar snel gereden wordt", stelt Houwing. Daarmee doelt de wethouder op het vele verkeer dat de bijvoorbeeld de manege, de golfbaan en vakantiepark PUUR Exloo langs die weg bezoekt. Weggebruikers draaien straks via een verhoogd plateau af naar die bestemmingen.

Aanwonenden wilden aanvankelijk wegversmallingen. Daar kon de gemeente alleen niet mee akkoord gaan. "Je hebt met veel partijen rekening te houden. Zo wordt de weg ook gebruikt door agrarisch verkeer, vuilophaaldiensten en andere 'brede' weggebruikers. Een versmalling is dan geen optie. Helaas kun je niet iedereen tevreden stellen", aldus de verkeerswethouder.

Bezwaar en beroep

Op het ontwerp van de verkeersbesluiten kunnen mensen die het daar niet mee eens zijn nog zienswijzen indienen. Als dat niet gebeurt, verwacht Houwing eind 2022 de eerste werkzaamheden aan de Valtherweg - Exloërweg.

Deel dit artikel: