Assen: 300 nieuwe sociale huurwoningen klaar in 2025

In 2025 moeten er 300 nieuwe sociale huurwoningen in Assen zijn bijgebouwd, ten opzichte van 1 januari 2020. Dat hebben de gemeente Assen, woningcorporaties en huurdersorganisaties afgesproken.

Het gaat om de woningcorporaties Actium en Woonservice. Ook hebben de partijen afgesproken om woningen verder te isoleren en om zoveel mogelijk circulair te gaan bouwen. Dat houdt in dat er gebouwd wordt met zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen.

Ouderenwoningen

Ook zijn er afspraken gemaakt om (langer) zelfstandig wonen voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. Dat moet behaald worden door de komende jaren meer in te zetten op meer (geclusterde) ouderenwoningen. Daarnaast stellen de corporaties woningen beschikbaar voor inwoners die uit beschermd wonen of de maatschappelijke opvang kunnen doorstromen naar een plek met begeleiding in de wijk.

De gemeente Assen heeft daarnaast afspraken gemaakt met Omnia Wonen, Woonconcept en Woonzorg Nederland. Die afspraken zijn voor een jaar gemaakt, terwijl de afspraken met Actium en Woonservice voor de komende vijf jaar zijn.

"Samen gaan we ervoor zorgen dat het woonklimaat in Assen verder verbetert en dat meer mensen een woning kunnen vinden die bij hen past", zegt wethouder Karin Dekker namens de gemeente Assen. "Er is de komende jaren grote behoefte aan sociale huurwoningen. De gemeente zal zich inspannen om voldoende locaties beschikbaar te stellen."

Een van de plekken waar sociale huurwoningen moeten komen in Assen is op het voormalige Acmesa-terrein.

Lees ook:

Deel dit artikel: