De wateroverlast van oktober 1998

PROVINCIE - Drenthe wordt in de maand oktober 1998 geteisterd door storm, onweer en ongekend veel regen.
Op sommige plaatsen valt in een paar weken tijd bijna 1000 millimeter neerslag, dat is ruim boven het jaargemiddelde. En dat moet het nog 27 oktober worden. Slagregens in combinatie met een felle storm trekken over Noord-Nederland en op de vroege ochtend van woensdag 28 oktober worden de eerste gevolgen zichtbaar. Maar het meeste Drentse regenwater heeft dan Coevorden, Meppel en de stad Groningen nog niet eens bereikt.

De gemalen in Friesland en Groningen kunnen later die dag grote hoeveelheid water niet snel genoeg afvoeren. De noordwesterstorm maakt lozing op de Waddenzee onmogelijk. Steeds meer Drentse beken en kanalen treden buiten hun oevers. Straten, woningen en tuinbouwbedrijven komen onder water te staan. Uiteindelijk verlenen bijna 300 militairen hulp, al is Commissaris van de Koningin Relus ter Beek boos dat het allemaal zolang duurt voordat ze er zijn. RTV Drenthe doet dagenlang verslag via radio en TV van de strijd met pompen en zandzakken tegen het water.

Koningin Beatrix, premier Wim Kok en minister Bram Peper komen poolshoogte nemen. Het kabinet besluit daarna op vrijdag 30 oktober dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) van toepassing is op het noordoosten van de provincie Noord-Holland, de Noordoostpolder, het noorden van Overijssel, het zuiden van Drenthe met een uitloper naar Noord-Drenthe en een deel van Groningen. In deze gebieden is volgens de regering sprake van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat zich minder dan eens in de 125 jaar voordoet. Een groep van zo'n twintig boeren in de regio van Rolde kreeg - ondanks jaren van procederen- de schade niet vergoed. Een aantal van hen werd vorig jaar uiteindelijk met 3500 euro 'afgekocht'.

Wat eigenlijk al bekend was, wordt in 1998 bevestigd: de waterhuishouding is niet meer niet op orde. En als er niks gebeurt zal door de klimaatsverandering de kans op wateroverlast alleen maar groter worden. Wereldwijd en ook in Nederland is water hét onderwerp van de eeuw geworden. De provincies Drenthe en Groningen slaan met de waterschappen de handen ineen. Drenthe moet water langer vasthouden in beekdalen, natuurgebieden en speciale waterbergingen. Dit zijn stukken grond die alleen bij extreem noodweer onder water gezet worden, zoals in Noord-Drenthe. De kans dat er ooit weer zoveel wateroverlast optreedt wordt nu geschat op eens in de 300 jaar.

Deel dit artikel: