Actie restauratie Rolder kerk een succes

PROVINCIE - ROLDE - Dankzij gulle inwoners van Rolde kan het orgel van de Rolder Jacobuskerk gerestaureerd worden. De kerk kon de vier ton die de restauratie kost niet alleen opbrengen.
Om het geld bij elkaar te krijgen konden de inwoners van Rolde helpen door een orgelpijp te adopteren. De actie is zo'n succes dat de meeste orgelpijpen inmiddels bij de restaurateur liggen.


Deel dit artikel: