Uitgever John Boom overleden

MEPPEL - Oud-directeur John Henri Boom van krantenuitgever Boom Pers in Meppel is maandagnacht op 89-jarige leeftijd overleden. Boom leidde de gelijknamige uitgeverij van 1941 tot 1987.
Hij vormde de vierde generatie van het concern dat ontstond in 1841 en waarvan de Meppeler Courant het boegbeeld is. Boom volgde zijn vader op die in de oorlog overleed. Hij leidde Koninklijke Boom uitgevers vanaf 1941 tot 1987 toen hij de directie van de courantenuitgeverij overdroeg aan zijn oudste zoon Mas. In 1992 namen Mas en zijn broer John de algehele leiding van Koninklijke Boom uitgevers van hun vader over, de vijfde generatie.
Ook daarna bleef hij als adviseur en commentator verbonden aan de regionale krant. In mei 2006 schreef hij volgens Boom Pers zijn laatste commentaar. 'Dat ging over de grote verworvenheden van de vrijheid die zoveel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarbij putte hij zoals zo vaak uit de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, de periode waarin het maatschappelijk leven aan banden werd gelegd en de vrijheid gekneveld. John Boom kon prachtig vertellen over de eerste fietstocht vanuit zijn onderduikadres aan de Lankhorst naar Meppel, nadat de Canadezen zijn geboortestad hadden bevrijd.'
John Henri Boom toonde daarnaast een grote maatschappelijke betrokkenheid bij Meppel. Hij was jarenlang voorzitter van de Stichting Volksconcerten en verantwoordelijk voor de programmering. Dat gold evenzeer voor het toneelaanbod van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Hij trok samen op met de Grachtwacht om de demping van de Meppeler grachten tegen te houden. Hij was jarenlang voorzitter van de Natuurbeschermingswacht, van Stichting Engelgaarde en van Stichting Het Burgerweeshuis.Hij was de motor achter het Meppeler Groene Plan om voor de fietser en wandelaar de landschappelijke waarden van Meppel en omstreken te behouden en bereikbaar te maken. Boom was 25 jaar voorzitter en pleitbezorger van de Nederlandse Vereniging van Nieuwsblad Uitgevers en lange tijd voorzitter van de Industriële Commerciële Club.
John Boom formeerde in de jaren tachtig van de vorige eeuw deskundigen om zich heen in de Stuurgroep voor Meppel en omstreken, die in achtereenvolgende jaren aanbevelingen aan de provincie- en gemeentebestuurders deed over onder andere de omlegging van de Hoogeveense Vaart, de aanleg van de A28 en het ontwikkelen van een stelsel van recreatieve fietspaden. Aanbevelingen, waarvan er volgens Boom Pers vele in uitvoering werden genomen. John Boom was ook mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de Stichting Joods Monument, waarvan hij onlangs tot erevoorzitter werd benoemd. Vanaf 2010 wordt de J.H. Boomlezing gehouden over onderwerpen die een relatie hebben met vrijheid, verantwoordelijkheid en samenleven. Hij was mede-oprichter van Donderdag Meppeldag. Boom Pers noemt hem dinsdag de laatste courantier van ons land. John Henri Boom wordt zaterdag begraven.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl