Ondergrondse opslag kernafval

ASSEN - De Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in Petten heeft opnieuw een discussie op gang gebracht over de ondergrondse opslag van kernafval in zoutkoepels in Noord-Nederland.
In een uitgelekt rapport worden de ministeries van economische zaken en VROM geadviseerd burgers en lokale bestuurders stap voor stap rijp te maken voor die opslag. In Drenthe worden vaak locaties genoemd bij Schoonloo, Gasselte, Drouwen, Anloo en Hooghalen.
Platform
De NRG is een platform van (energie)bedrijven, overheden, wetenschappers en belangengroepen. De ministerie heeft om een advies gevraagd nu er mogelijk in Nederland toch weer kerncentrales gebouwd worden. Een volgend kabinet neemt daar een besluit over. Voor milieuorganisaties en de drie noordelijke provincies is ondergrondse opslag volstrekt onbespreekbaar, ze doen dan ook niet mee aan welk overleg hierover ook.
Weerstand
De NRG beseft dat de weerstand tegen ondergrondse berging een probleem is, zo blijkt uit het rapport. Maar om in 2020 een nieuwe centrale te bouwen, moet er in 2015 al een oplossing gevonden zijn voor het afvalprobleem zijn. De NRG hoopt dat overheden op basis van vrijwilligheid alsnog te winnen zijn voor de opslag. De Nederlandse regering zag in 2003 niets in de plannen van de Europese Commissie om EU-lidstaten te verplichten locaties aan te wijzen voor ondergrondse opslag van kernafval. En in 2006 voelde staatssecretaris Van Geel er niets voor om alleen voor een beetje Nederlands kernafval een berging te maken. Toen speelde ook de discussie over een nieuwe kerncentrale in de Eemshaven.
Geen optie
Het verzet tegen ondergrondse opslag begon in 1976 toen de eerste berichten daarover in de media verschenen. De protesten waren voldoende om proefboringen tot op de dag van vandaag te voorkomen. Het grote bezwaar van ondergronds opslaan is de moeilijkheid het afval te bereiken als het mis mocht gaan. Nederland heeft daarom begin jaren '80 gekozen voor bovengrondse opslag van het Nederlandse kernafval bij de Covra in Borsele. De toenmalig staatssecretaris van milieu, Pieter van Geel, zei enkele jaren geleden dat zo lang de gevolgen niet duidelijk zijn, ondergrondse opslag geen optie is.
Brussel
De Europese Commissie denkt echter dat radioactief afval veilig kan worden opgeslagen in 'geologisch stabiele rotsformaties'. Deze rotsformaties zijn volgens acht protesterende provincies niet in Nederland te vinden. De provincies Drenthe, Groningen, Fryslân, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg menen dat kleilagen en zoutlagen geologisch gezien allerminst stabiel zijn. In Duitsland is in Asse kernafval in de zoutkoepel in Asse gaan lekken. Het afval zit nu niet meer in de vaten maar is opgelost in het zout. Voor het kernafval moet volgens gedeputeerde Tanja Klip in Europees verband worden gezocht naar een oplossing. Dan zijn er volgens haar veel betere opslagplaatsen denkbaar.
Ministerie EZ
Het ministerie van Economische Zaken concludeerde in 2001 dat er geen technische problemen zijn voor opslag in diepe zoutlagen of kleilagen, als kernafval "terugneembaar" zou worden opgeslagen. Het ministerie probeerde vervolgens in 2006 de zeggenschap over de diepe bodem van provincies over te nemen. De provincie Drenthe is zeer alert op deze ontwikkeling, omdat in het provinciaal omgevingsplan (POPII) staat dat Drenthe niet wil meewerken aan de opslag van radioactief afval. In hun Energierapport 2008 schrijven ministers Cramer (Milieu) en Van der Hoeven (Economische Zaken) dat 'naar de huidige stand van de wetenschap en techniek alleen ondergrondse berging geschikt is als definitieve eindberging'.
Zoutkoepeloverleg
Het Zoutkoepeloverleg vindt het achterbaks, dat er in het geheim toch wordt gesproken over ondergrondse opslag van kernafval. Voorzitter Roelof Heida van het Zoutkoepeloverleg heeft er geen goed woord over. Als het kabinet kernafval wil opslaan in de noordelijke bodem, gaat de deur dicht voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2. Dat voorspelt Reinder Hoekstra van de Milieufederatie Drenthe. De Milieufederatie voerde in 2006 ook al actie.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl