Meer ruimte voor melkveehouders in kwetsbare gebieden Drenthe

ASSEN - Melkveehouders in kwetsbare gebieden krijgen meer ruimte om uit te breiden. De provincie Drenthe heeft na grote druk van de boeren de zogenaamde ammoniak-kaart aangepast.
Melkveehouders in kwetsbare gebieden krijgen daardoor meer ruimte om uit te breiden.
De provincie Drenthe heeft nog eens goed gekeken welke natuurgebieden het meest kwetsbaar zijn voor de uitstoot van ammoniak. Door minder waardevolle natuur van de zogenaamde ammoniakkaart te schrappen profiteren vooral de grotere melkveebedrijven in de provincie. De helft van de boeren die nu nog niet mogen uitbreiden omdat zij in de buurt van waardevolle natuur zijn gevestigd, mag dat straks wel. Voor de boeren in de buurt van Natura 2000 blijven de beperkingen van kracht. Provinciale Staten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moeten de plannen nog goedkeuren.
Boerenvoorman Henk Brink is tevreden met de uitkomst. maar verwacht dat nog steeds tientallen boerenbedrijven te maken krijgen met beperkingen. De ammoniakkaart geeft een overzicht van gebieden die gevoelig zijn voor verzuring en die in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Uitbreidingsplannen van veehouders worden door gemeenten getoetst aan deze wet.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl