Dodenweg N48 wordt veiliger

ZUIDWOLDE - Rijkswaterstaat pakt samen met gemeente De Wolden en de provincie Drenthe de autoweg N48 tussen Ommen en Hoogeveen aan.
De weg wordt verbreed en er komt een ongelijkvloerse kruising bij Zuidwolde in combinatie met twee ecoducten. Het werk duurt tot en met september 2011. In mei wordt de weg drie weken afgesloten.
Gevaarlijk
De veiligheid op de N48 staat al jaren ter discussie. Alleen al tussen juni 2000 en juli 2001 vallen bij zes ongevallen tien doden en vier zwaargewonden. De provinciale weg N48 van Hoogeveen naar Ommen behoort tot de gevaarlijkste wegen van Nederland, zo stelt in 2005 ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over zogenoemde dodenwegen.
Volgens de onderzoeksraad doen de vijf instanties die deze weg beheren te weinig om de weg veiliger te maken. De VVD in de Tweede kamer pleit er in 2005, 2006 en 2007 voor om de autoweg N48 te verdubbelen. En ook de Kamerfractie van het CDA sloot zich daar bij aan. Kamerlid Sander de Rouwe nam in december 2010 het initiatief tot een motie, die de Tweede Kamer daarna ook heeft aangenomen. De minister wordt door een ruime Kamermeerderheid opgedragen om de N48 van Hoogeveen naar Raalte op een lijst te zetten (MIRT) met projecten, waarvoor geld moet komen tussen 2020 en 2028. De weg moet in navolging van de N33 van Assen naar Veendam omgebouwd moeten worden tot een vierbaans autoweg (100 km per uur).
Plannen
Minister Carla Peijs van verkeer vond eerder het verharden van bermen en het ongelijkvloers maken van één kruising bij Zuidwolde voldoende. Er volgde toen een stevige discussie, al vond iedereen dat met name de situatie rond en bij Zuidwolde anders moest. Rijkswaterstaat, gemeente De Wolden en later ook de provincie Drenthe gingen voortvarend aan de slag, met de bedoeling een ongelijkvloerse aansluiting te creëren op de N48 en twee gelijkvloerse aansluitingen op te heffen. Dat heeft gevolgen voor het totale verkeerssysteem in het dorp. Bij de presentatie van de plannen in 2006 ging het daardoor mis.
Commotie
Op twee informatieavonden in april werden niet alleen alle ontwikkelingen geschetst, maar werd meteen een eventuele oplossing gepresenteerd, wat leidde tot weerstand en het weer intrekken van die oplossing. B en W van De Wolden en Rijkswaterstaat wilden één kruising opheffen en de ander vervangen door een viaduct. Dan moest aan de oostkant van het dorp langs een woonbuurt een extra verbindingsweg komen door de natuur. Inwoners vroegen zich af waarom er geen twee rotondes aangelegd konden worden. Maar Rijkswaterstaat wilde de twee gelijkvloerse kruisingen alleen vervangen door één kruising met viaduct. Volgens Rijkswaterstaat waren er met de gemeente al harde afspraken gemaakt over de aanpak van de N48 en ook dat leidde weer tot commotie.
Voorkeur
De gemeenteraad vond dat eerst maar eens geluisterd moet worden naar de standpunten van anderen en koos voor het instellen van klankbordgroep van bewoners, verenigingen van dorpsbelangen, Veilig Verkeer Nederland, landbouw- en natuurorganisaties, ondernemers, toeristische sector en een actiecomité. De klankbordgroep koos in 2007 een voorkeursvariant : vervanging van de twee kruisingen door één ongelijkvloerse kruising met op- en afritten bij de Oosterweg en een fietsviaduct bij de Steenbergerweg.
Het werd uiteindelijk een soort half klaverblad met toch ook een verbindingsweg tussen de Oosterweg en de Steenbergerweg. De raad stelde in oktober 2007 3,3 miljoen euro beschikbaar. Er waren in dat jaar alweer vier doden gevallen. De statenfractie van de PvdA pleitte daarom voor een inhaalverbod.
Overeenkomsten
In april 2008 werd een bestuursovereenkomst getekend door Rijkswaterstaat en de gemeente. In juni 2009 stelde de raad unaniem het nieuwe bestemmingsplan vast en in juli tekende ook de provincie de overeenkomst. Op woensdag 28 april 2010 ondertekenden Hoofdingenieur-Directeur Peter Struik van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en directeur Roland de Waal van wegenbouwer Heijmans de definitieve overeenkomst in aanwezigheid van wethouder Liesbeth Koster van gemeente De Wolden en manager Wegen en Kanalen Ferry Geerlings van de provincie Drenthe.
Voor de periode 2010-2011 stond al de ontwikkeling van een breed bosgebied van de Veluwe naar Friesland gepland. Dat wordt nu meteen meegenomen in de plannen. In opdracht van de provincie Drenthe bouwt Rijkswaterstaat nu twee ecoducten. Voor de reconstructie van de N48 is bij Zuidwolde drie hectare bos gekapt.
Ecoducten
Ook zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming op het knooppunt Hoogeveen door de aanleg van een parallelbaan. Op die manier wordt het in- en uitvoegend verkeer vanuit Utrecht richting Assen en vanuit Assen richting Emmen gescheiden van het doorgaande verkeer. De partij Gemeentebelangen in de gemeente De Wolden zet in november 2010 vraagtekens bij de plannen voor twee ecoducten. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft dan de aanleg van robuuste natuurverbindingszones afgeblazen. En dus zijn de zes miljoen euro kostende ecoducten volgens Gemeentebelangen overbodig.
Rijkswaterstaat verbreedt de N48 op een aantal punten zodat de weg van knooppunt Hoogeveen tot aan de rotonde Ommen overal 8.90 meter breed is. Ook wordt over het midden van de totale lengte van de weg een dubbele as met groene streep aangebracht. Voor de N48 van knooppunt Hoogeveen tot de rotonde ten noorden van Ommen gaat één maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gelden.
Bij twaalf gelijkvloerse oversteken voor vooral landbouwvoertuigen worden nu nog geen maatregelen genomen. De hoop is gevestigd op het rijk. Met meer geld kunnen nog enkel tunnels worden aangelegd. Er is om een extra bijdrage van twee miljoen euro gevraagd. In september 2009 begonnen de werkzaamheden. Ondertussen blijft de N48 een dodenweg. In november en december 2010 overlijden vier inzittenden van verongelukte auto's.
Donderdag 17 februari 2011 zetten de provincies hun handtekening onder een plan voor de aanleg van vier tunnels: twee in Drenthe en twee in Overijssel. Alle gelijkvloerse oversteken worden er uit gehaald.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl