Dodenweg N48 wordt veiliger

ZUIDWOLDE - Rijkswaterstaat pakt samen met gemeente De Wolden en de provincie Drenthe de autoweg N48 tussen Ommen en Hoogeveen aan.
De weg wordt verbreed en er komt een ongelijkvloerse kruising bij Zuidwolde in combinatie met twee ecoducten. Het werk duurt tot en met september 2011. In mei wordt de weg drie weken afgesloten.
Gevaarlijk
De veiligheid op de N48 staat al jaren ter discussie. Aleen al tussen juni 2000 en juli 2001 vallen bij zes ongevallen tien doden en vier zwaargewonden. De provinciale weg N48 van Hoogeveen naar Ommen behoort tot de gevaarlijkste wegen van Nederland, zo stelt in 2005 ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over zogenoemde dodenwegen.
Volgens de onderzoeksraad doen de vijf instanties die deze weg beheren te weinig om de weg veiliger te maken. De VVD in de Tweede kamer pleit er eind 2005 voor om de autoweg N48 te verdubbelen. En ook de Kamerfractie van het CDA pleit een paar maanden later voor maatregelen.
Plannen
Minister Carla Peijs van verkeer vindt het verharden van bermen en het ongelijkvloers maken van één kruising bij Zuidwolde voldoende. er volgt een stevige discussie, al vindt iedereen dat met name de situatie rond en bij Zuidwolde anders moet. Rijkswaterstaat, gemeente De Wolden en later ook de provincie Drenthe gaan voortvarend aan de slag, met de bedoeling een ongelijkvloerse aansluiting te creëren op de N48 en twee gelijkvloerse aansluitingen op te heffen. Dat heeft gevolgen voor het totale verkeerssysteem in het dorp. Bij de presentatie van de plannen ? in 2006 ? gaat het daardoor mis.
Commotie
Op twee informatieavonden in april werden niet alleen alle ontwikkelingen geschetst, maar werd meteen een eventuele oplossing gepresenteerd, wat leidde tot weerstand en het weer intrekken van die oplossing. B en W van De Wolden en Rijkswaterstaat willen één kruising opheffen en de ander vervangen door een viaduct. Dan moet aan de oostkant van het dorp langs een woonbuurt een extra verbindingsweg komen door de natuur. Inwoners vragen zich af waarom er geen twee rotondes aangelegd kunnen worden. Maar Rijkswaterstaat wil de twee gelijkvloerse kruisingen alleen vervangen door één kruising met viaduct. Volgens Rijkswaterstaat zijn er met de gemeente harde afspraken gemaakt over de aanpak van de N48 en ook dat leidt weer tot commotie.
Voorkeur
De gemeenteraad vindt dat eerst maar eens geluisterd moet worden naar de standpunten van anderen en kiest voor het instellen van klankbordgroep van bewoners, verenigingen van dorpsbelangen, Veilig Verkeer Nederland, landbouw- en natuurorganisaties, ondernemers, toeristische sector en een actiecomité. De klankbordgroep kiest in 2007 een voorkeursvariant : vervanging van de twee kruisingen door één ongelijkvloerse kruising met op- en afritten bij de Oosterweg en een fietsviaduct bij de Steenbergerweg.
Het wordt uiteindelijk een soort half klaverblad met toch ook een verbindingsweg tussen de Oosterweg en de Steenbergerweg. De raad stelt in oktober 2007 3,3 miljoen euro beschikbaar. Er zijn in dat jaar alweer vier doden gevallen. De statenfractie van de PvdA pleit daarom voor een inhaalverbod.
Overeenkomsten
In april 2008 wordt een bestuursovereenkomst getekend door Rijkswaterstaat en de gemeente. In juni 2009 stelt de raad unaniem het nieuwe bestemmingsplan vast en in juli tekent ook de provincie de overeenkomst. Op woendag 28 april 2010 ondertekenden Hoofdingenieur-Directeur Peter Struik van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en directeur Roland de Waal van wegenbouwer Heijmans de definitieve overeenkomst in aanwezigheid van wethouder Liesbeth Koster van gemeente De Wolden en manager Wegen en Kanalen Ferry Geerlings van de provincie Drenthe.
Ecoducten
Voor de periode 2010-2011 stond al de ontwikkeling van een breed bosgebied van de Veluwe naar Friesland gepland. Dat werd nu meteen meegenomen in de plannen. In opdracht van de provincie Drenthe bouwt Rijkswaterstaat nu twee ecoducten. Voor de reconstructie van de N48 is bij Zuidwolde drie hectare bos gekapt. Ook zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming op het knooppunt Hoogeveen door de aanleg van een parallelbaan. Op die manier wordt het in- en uitvoegend verkeer vanuit Utrecht richting Assen en vanuit Assen richting Emmen gescheiden van het doorgaande verkeer.
Rijkswaterstaat verbreedt de N48 op een aantal punten zodat de weg van knooppunt Hoogeveen tot aan de rotonde Ommen overal 8.90 meter breed is. Ook wordt over het midden van de totale lengte van de weg een dubbele as met groene streep aangebracht. Voor de N48 van knooppunt Hoogeveen tot de rotonde ten noorden van Ommen gaat één maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gelden.
Bij twaalf gelijkvloerse oversteken voor vooral landbouwvoertuigen worden nu nog geen maatregelen genomen. De hoop is gevestigd op het rijk. Met meer geld kunnen nog enkel tunnels worden aangelegd. Er is in april 2010 om een extra bijdrage van twee miljoen euro gevraagd.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl