Bezuinigingen provincie Drenthe

ASSEN - Er is zwaar weer op komst voor de provincies door bezuinigingen van de rijksoverheid. Daar bestaat nog veel onduidelijkheid over.
Maar hoe dan ook moet in Drenthe fors worden bezuinigd om weer financieel gezond te zijn vanaf 2012, zo stellen Gedeputeerde Staten in een toelichting op de begroting voor 2011.
Begin dit jaar namen GS het besluit om vrijwel alle gesubsidieerde organisaties per 1 januari 2011 een efficiencykorting op te leggen van - in de meeste gevallen - 10 procent. Na overleg met de Vereniging Drentse Gemeenten stelt het college aan Provinciale Staten voor om de korting pas in te laten gaan op 1 juli. Kleine organisaties (die minder dan 4.000 euro subsidie ontvangen) worden volledig ontzien.
Het college is van plan de subsidies aan de Stichting Welzijn Doven (foto), de Stichting Paardrijden Gehandicapten en de Jongerenraad Drenthe volledig te stoppen met ingang van 1 januari 2012, omdat deze niet passen in de toekomstvisie van Provinciale Staten. Ook dat is een bekende discussie.
De provincie Drenthe wil verder met een kleinere ambtelijke organisatie. Na het instellen van een selectieve vacaturestop, eind vorig jaar, is het aantal ambtenaren al teruggelopen. Ook wordt bezuinigd op inkoop en op inhuur van extern personeel. In haar streven naar meer efficiency verkent de provincie verder de mogelijkheden tot samenwerking in de bedrijfsvoering met Groningen en Friesland.
GS zien in 2011 af van een trendmatige verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting, omdat zij lastenverzwaring voor de burgers momenteel niet wenselijk achten. Op 10 november buigen Provinciale Staten zich over de begroting van 2011.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl