Fraude bij EuroChamp

ASSEN - Ex-directeur Jan Leijssenaar van het vroegere EuroChamp heeft een schadeclaim ingediend bij de provincie Drenthe.
Hij stelt de provincie aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die hij geleden heeft door de Eurochamp-affaire. Journalist Gerard de Kleine uit Emmen claimt ook schade bij de provincie Drenthe vanwege de Eurochamp-affaire. Volgens De Kleine is hij door toedoen van de provincie zijn baan kwijtgeraakt bij het Dagblad van het Noorden. Als verslaggever wilde hij bewijzen dat er een lek in het provinciehuis zat, terwijl de krant dat lek juist afschermde.
De affaire
Tussen de zomer van 2007 en april 2010 was de organisatie EuroChamp in Assen in opspraak. De vraag was of er strafbare feiten zijn begaan en of een subsidiebedragen aan de provincie en SNN terugbetaald moest worden. Gedeputeerde Staten besloten bij de politie tegen het bestuur aangifte te doen van 'een redelijk vermoeden van strafbare feiten' en wilden net als het SNN het subsidiegeld terug.
Creative Wave
EuroChamp hield zich bezig met het organiseren van topsportevenementen in Drenthe. Zo haalden zij in 2006 de WK atletiek voor mensen met een functiebeperking naar Nederland. Jan Leijssenaar had in 2006 samen met partner Peter Schorer het bedrijf Creative Wave opgericht om sportevenementen te organiseren en sponsorgeld binnen te halen. En ze traden tegelijkertijd ook op advies van de provincie in dienst van EuroChamp. De provincie koos bewust voor het risico van belangenverstrengeling. En uitgerekend Creative Wave sleepte vervolgens steeds weer de opdrachten van de stichting EuroChamp binnen. Zo zou EuroChamp onder andere met steun van de provincie en het Samenwerkingsverband Noord Nederland een kennis-en expertisecentrum op het gebied van gehandicaptensport ontwikkelen.
Fraude
Twee verschillende onderzoeken naar dit project wezen uit dat er binnen de stichting zaken gaande waren die het daglicht mogelijk niet konden verdragen. Zo werden regels bij aanbestedingen niet gevolgd. Zo was het verplichte aantal van twee vereiste offertes niet aanwezig. Wel werden offertes toegevoegd nadat besluitvorming al had plaatsgevonden en werden data veranderd. Ook werden tarieven op een offerte op verzoek aangepast om te voorkomen dat de betreffende offerte als laagste uit de bus zou komen. Van competitie tussen bedrijven was in werkelijkheid dus geen sprake. Verder klopten ingediende facturen ook niet. Er stonden namen op van vrijwilligers die werkzaamheden belangeloos zouden hebben verricht. Dat geld (23.000 euro) werd door Leijssenaar teruggestort. 'Ik wilde subsidies veilig stellen'. Ook was er twijfel over kilometervergoedingen en de gewerkte uren van Leijssenaar en Schorer.
Ontduiken regels
RTV Drenthe onthulde dat de provincie de stichting EuroChamp hielp bij het ontduiken van de Europese aanbestedingsregels. Dat bleek uit een mail van penningmeester (en oud-gedeputeerde) Ryan Schepers aan voormalig directeur Jan Leijssenaar. Oud-gedeputeerde Henk Weggemans stelde met instemming van gedeputeerde Anneke Haarsma voor Leijssenaar in dienst te laten treden van EuroChamp een constructie om ook te voorkomen dat het Samenwerkingsverband SNN als subsidiegever moeilijk ging doen. Na het betalen van zijn salaris resteerde er van de subsidie minder dan 250.000 euro. Dan hoefde je niet aan te besteden.
De provincie Drenthe heeft in de affaire EuroChamp willens en wetens de Europese aanbestedingsregels omzeild. Dat zei hoogleraar Europees recht, Laurence Gormley van de Rijksuniversiteit in Groningen. Voor het achtergrondprogramma Drents Diep van TV Drenthe onderzocht Gormley de rol van de provincie Drenthe in de affaire rond EuroChamp. Hij vond dat de provincie heeft meegeholpen aan het creëren van een bedrijfsconstructie, die op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling opriep.
Subsidies
EuroChamp ontving van de provincie Drenthe een subsidie van 360.000 euro, lopend vanaf 2006 tot en met 2008. Ook ontving de stichting een bedrag van 330.000 euro aan subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Doel van deze subsidies was de stichting te professionaliseren en verder in de markt te zetten, het leggen van een structurele basis voor het organiseren van toekomstige topsportevenementen voor gehandicapten in Noord-Nederland en Drenthe en het promoten van de regio als topsportregio voor gehandicapten.
Volgens advocaat Harrie de Ruijter uit Assen, die een half jaar in het EuroChamp bestuur zat, was het provinciebestuur doodsbenauwd zelf verantwoording te moeten afleggen. Hij noemde het terugeisen van subsidiegeld en het doen van aangifte tegen de Stichting EuroChamp wegens fraude 'politieke ketelmuziek' van gedeputeerde Anneke Haarsma. Volgens Harrie de Ruijter handelde ze inzake EuroChamp in opperste paniek, om vooral zelf buiten schot te blijven.
Geen strafvervolging
Maar juist toen de discussie over de rol van Haarsma eind 2008 de kop op stak lekte een accountantsrapport uit, waaruit onder andere dus bleek dat facturen en onkostenvergoedingen niet klopten. Het openbaar ministerie deed vervolgens onderzoek naar fraude en de Statenleden moesten daarom hun mond houden. In april 2010 bleek dat de subsidiegelden niet voor persoonlijk gewin misbruikt te zijn. De provincie Drenthe respecteerde de beslissing van het OM. Gedeputeerde Anneke Haarsma vond niet dat de provincie de zaak te zwaar heeft opgepakt door aangifte te doen.
Geen slotdebat
SP-er Philip Oosterlaak en GroenLinks-collega Jan Langenkamp vonden vervolgens het moment gekomen om het uitgestelde politieke oordeel over de 'dubieuze aanbestedingsconstructie' alsnog te vellen. Maar die hadden daar in juli duidelijk geen zin meer in. Volgens Jan Langenkamp (Groen Links) was dat debat eind 2008 ook met elkaar afgesproken. Hij suggereerde dat de andere partijen met het oog op de statenverkiezingen begin 2011 het debat uit de weg gingen. 'Ik wilde horen dat GS erkennen dat je dit soort dingen niet onderling moet regelen. Ik was niet uit op het vertrek van een gedeputeerde.'

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl