Nieuw kabinet: provincies terug naar kerntaken

c8b20ced01971cf2c12577ae004ec017_wpicture1_1.jpg
c8b20ced01971cf2c12577ae004ec017_wpicture1_1.jpg
DEN HAAG - Voor de provincies worden de kerntaken ruimte, economie en natuur. Dat staat in het regeer- en gedoogakkoord van het nieuwe kabinet Rutte/Verhagen.
De provincies krijgen meer zeggenschap over natuurbeheer en volkshuisvestiging. Het kabinet zet een streep door de realisatie van robuuste verbindingszones. Dit zijn brede zones in het landschap die grote natuurgebieden aan elkaar koppelen. Het kabinet is voor de ondergrondse opslag van CO2 in gasvelden, maar pas nadat er een vergunning is voor de bouw van een nieuwe kerncentrale en op voorwaarde dat er lokaal draagvlak voor is. Er gaat een streep door het regionaal economisch beleid van de vorige kabinetten.
Gedeputeerde Staten van Drenthe wilden donderdag nog niet reageren op alle voornemens.
LTO
Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland is tevreden over wat de beoogde coalitie in petto heeft voor boeren en tuinders, maar betreurt het opgaan van het ministerie van LNV in een ministerie voor Economie, Landbouw en Innovatie. Volgens de LTO-voorman uit Eelde heeft de coalitie oog voor de concurrentiekracht van boeren. Ook is hij tevreden over de plannen om duurzame energie anders te gaan subsidiëren vanaf 2013. Hij ziet dat als een 'stap vooruit' voor agrariërs die groene energie willen opwekken met biomassa of met zonnepanelen op de daken van schuren.
Verzorgingsstaat
Het ontslagrecht en de werkloosheidsuitkering blijven ongewijzigd. Verder gaat de AOW-leeftijd niet naar 67 jaar maar naar 66 en worden uitkeringen niet bevroren. Voor de ouderenzorg wordt bijna 1 miljard euro uitgetrokken. Volgens de ANBO is dat een sigaar uit eigen doos. 'De zorgtoeslag gaat omlaag, op de AWBZ en het persoonsgebonden budget wordt bezuinigd, het basispakket wordt verder uitgekleed. Dat spreekt elkaar enorm tegen en mist daardoor elke constructieve visie.'
Minder Statenleden
Het kabinet doet geen voorstellen om de noordelijke provincies samen te voegen. Het aantal volksvertegenwoordigers wordt fors verminderd door het nieuwe kabinet. De Tweede Kamer wordt teruggebracht van 150 naar 100 leden, de Eerste Kamer gaat van 75 naar 50 leden. De nieuwe regering wil ook snijden in het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, Provinciale Staten en dus de Staten-Generaal. Het nieuwe kabinet bezuinigt vooral op de overheid en in sectoren en organisaties die financieel van de overheid afhankelijk zijn. In totaal gaat het om 18 miljard euro.
Politie en omroep
Nederland krijgt een nationale politie die is opgedeeld in tien regio's. Deze regio's vallen samen met de tien arrondissementen waarin de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie zijn opgedeeld. Voor Drenthe verandert er dus niets. Landelijke en regionale publieke omroepen moeten meer geïntegreerd worden, het nieuwe kabinet denkt aan regionale vensters op een landelijk net. Besparingen komen ten goede aan de
regionale omroep. Gedacht wordt ook aan regionale vensters op landelijke netten.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl