Jaaroverzicht 2010 Dierenpark Emmen

JAAROVERZICHT - Dierenpark Emmen wil in 2011 beginnen met de verhuizing naar de es. De eerste fase van 22 hectare wordt een expeditiepark en moet in 2015 klaar zijn.
De totale verhuizing moet voor 2020 zijn afgerond. Het nieuwe park kost volgens de directie 190 miljoen euro, dat is 40 miljoen hoger dan eerder werd gedacht. Van die 190 miljoen is bijna 120 miljoen euro nog niet gedekt. De gemeente Emmen draagt 65 miljoen euro bij.
Op 8 december wordt bekend dat bureau Twijnstra Gudde inschat dat het nieuwe park 190 tot 270 miljoen euro gaat kosten. Het bureau zet een streep door aannames over bezoekersaantallen, tijdsplanning, subsidies en omvang van investeringen. Het park zal volgens het bureau de ambities moeten bijstellen en het binnenhalen van vreemd kapitaal wordt een probleem, want er valt te weing aan investeringen in het nieuwe park te verdienen.
Tot december stond vooral in 2010 de vraag centraal of het huidige Dierenpark Emmen nog in 2015 zou bestaan. Als er niets veranderde stevende het park af op een faillissement. Het park moest dus eerst fors reorganiseren en saneren. Een financiële injectie van de gemeente had volgens de onderzoekers geen zin als het park zelf geen drastische maatregelen zou nemen. Het college ging op 19 oktober voor de reorganisatie met sanering. De raad stemde in met een lening van 1,4 miljoen euro om het eind van het jaar te halen (anders was half november het geld op geweest).
Diverse politieke partijen, in zowel de gemeenteraad van Emmen als Provinciale Staten, maakten zich het afgelopen jaar grote zorgen over het verloop van het Atalanta-project. Dat behelst onder meer de verplaatsing van het dierenpark, een nieuw theater, verdiepte aanleg van de Hondsrugweg en de bouw van parkeergarages. Voor het totale plan heeft de provincie 40 miljoen euro toegezegd het Rijk 8,5 miljoen euro. Ook is een subsidie van 13,6 miljoen euro is toegekend door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Efrogelden). Gemeente, provincie en rijk brengen respectievelijk 20, 30 en 10 miljoen euro in voor de aanleg van de Hondrugwegtunnel en bereikbaarheids-maatregelen voor het centrum. Ook is aangegeven dat de provincie 10 miljoen euro regionale REP-middelen reserveert voor ruimtelijk-economische onderdelen van Atalanta.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl