Strijd voor behoud kazerne Assen

ASSEN - Het lot van de Johan Willem Friso Kazerne in Assen staat begin 2011 als gevolg van enorme bezuinigingen flink ter discussie.
Aanvankelijk lijkt het Asser bataljon van de luchtmobiele brigade te worden opgeheven. Er komen tal van acties op gang. Op vrijdag 8 april maakt minister Hans Hillen bekend dat het bataljon toch blijft bestaan, maar het blijft tot juli onzeker of de kazerne open blijft of dat het bataljon verplaatst wordt.
De grootste militaire vakbond AFMP vreesde lange tijd voor het voortbestaan van bataljon en kazerne en ook Drentse politici hielden er steeds meer rekening mee. En dus werd door de PvdA handtekeningen ingezameld en een petitie opgesteld. Samen met statenleden van andere partijen werden de petitie en handtekeningen op 22 maart 2011 in Den Haag aangeboden. Op 31 maart 2011 volgde een grote protestmanifestatie op het Koopmansplein in Assen.
Het ministerie van Defensie moet de komende jaren een miljard euro bezuinigen. Hierdoor verdwijnen landelijk tienduizend banen. Bovendien stond de JWF-kazerne begin jaren negentig ook al eens op de nominatie om te verdwijnen. 'Dat is een optelsom.' De sluiting werd toen na en zware lobby voorkomen. In april 2010 werd ook al gemeld dat het luchtmobiele bataljon in Assen wegbezuinigd zou worden.
Eind 2010
De lichte infanterie, die in Assen en Schaarsbergen zit, werd met name genoemd als mogelijkheid om op te bezuinigen. Minister van Defensie Hans Hillen liet in november 2010 via een woordvoerder weten begrip te hebben voor de bezorgdheid onder het defensiepersoneel in Assen. Hillen had toen al een personeelstop aangekondigd, maar wilde wel vasthouden aan een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Dat bleek 8 december bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.
Begin december reisde burgemeester Sicko Heldoorn van Assen met Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar naar Den Haag om te pleiten voor behoud van de kazerne. Tichelaar riep op 19 maart 2011 in Cassata iedereen op de fracties in de Tweede Kamer te benaderen.
Tweede Kamer
Defensie, de gemeente Assen en de provincie Drenthe moeten zelf met plannen komen om de Johan Willem Friso kazerne voor de Drentse hoofdstad te behouden. Dat liet een VVD-delegatie bestaande uit Drentse statenleden en Tweede Kamerleden maandag 24 januari 2011 weten tijdens een werkbezoek aan de kazerne. Volgens VVD-Kamerlid Bosman en ook VVD-kamerlid Erik Ziengs uit Assen moest vooral aangetoond worden wat de meerwaarde is van de kazerne voor Assen en Drenthe om de politiek er van te overtuigen dat bezuinigingsplannen aangepast moeten worden.
PvdA-kamerlid Agnes Wolbert uit Annen stelde in november vragen aan de minister. CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot riep op 31 januari 2011 in Assen de regering op terughoudend te zijn met het sluiten van militaire kazernes. Volgens haar moest de eerste prioriteit van een bezuinigingsoperatie van 1 miljard euro liggen bij het snijden in overtollig stafpersoneel. Het CDA-Kamerlid vond dat de regering rekening moet houden met de regionale spreiding van defensiebanen.
Banenverlies
Gedeputeerde Janny Vlietstra noemde de mogelijke sluiting een verschrikkelijke klap en vond dat een onacceptabele kaalslag. De provincie zette op een rij hoeveel banen de afgelopen jaren door bezuinigingen zijn verdwenen. Sinds 2005 gaat het om 1.700 van de bijna 7.000 rijksbanen in Drenthe. Aan directe en indirecte werkgelegenheid biedt de kazerne in Assen 2000 mensen werk.
VVD boos
De VVD accepteerde niet dat de PvdA voorop liep in de strijd voor behoud van de kazerne in Assen. Bij het aanbieden van een petitie in Den Haag vlogen de kamerleden Agnes Wolbert van de PvdA en Han ten Broeke van de VVD elkaar na afloop in de haren. Volgens Ten Broeke wil de PvdA veel meer bezuinigen op defensie dan de VVD. Ook heeft de PvdA volgens de VVD allang in de verkiezingscampagne een streep gezet door een bataljon van de luchtmobiele brigade. VVD- Han ten Broeke noemde de PvdA hypocriet.
Da-Day
Minister Hans Hillen van Defensie maakte 8 april bekend dat de drie bataljons van de Luchtmobiele Brigade blijven bestaan, maar dat dit niet automatisch betekent dat de kazerne in Assen open blijft. Die definitieve duidelijkheid volgt op 1 juli. Maar zowel burgemeester Heldoorn van Assen als Commissaris van de Koningin Tichelaar spraken op een persconferentie de verwachting uit dat de kazerne open blijft. Volgens Tichelaar kan er geen sprake van zijn dat politici nu nog de kazerne te sluiten 'dat gaat niet gebeuren'. Brigade-generaal Otto van Wiggen was zeer lovend over de steun van stad en provincie, die hij 'absoluut uniek' noemde.
Mortiercompagnie
Van Wiggen toonde zich zeer kritisch over het feit dat aanvankelijk wel degelijk de pijlen waren gericht op het Asser bataljon. Hij had daarvoor geen enkel begrip 'in een tijd dat de wereld steeds onveiliger wordt'. Hij raakte in Assen wel al per 9 mei de Elfde Mortiercompagnie kwijt en een compagnie in Schaarsbergen. De generaal liet die bijna 100 getroffen manschappen van de mortiercompagnie op een apèl in Assen als eerste uittreden, nadat hij gemeld had dat die eenheid wordt opgeheven. Ze marcheerden als eerste weg en lieten zeer symbolisch een gat achter, op weg naar een onzekere toekomst.
Havelte
Defensie schrapt in totaal 12.000 banen, waarbij 6000 gedwongen ontslagen vallen. Bij de kazerne in Havelte komen, door het verdwijnen van 26 tanks minstens tweehonderd man op straat te staan. Ook de eenheden die met de Leopardtanks werken, zullen al per 9 mei stoppen met oefeningen. Commissaris Tichelaar en burgemeester Rikus Jager van Westerveld gaan zich inzetten voor compensatie in Havelte. Op 12 april was in Havelte de aftrap van actiebijeenkomsten van de vakbonden. Zo'n 400 militairen toonden zich bereid mee te doen aan een landelijke actiebijeekomst op 16 juni. De bereidheid in Assen bleek op 19 april veel kleiner.
Historie
In Assen werd in 1841 in een huis een garnizoen ondergebracht, nadat een aantal gevangenen was ontsnapt.
Toen het garnizoen groter werd, kwam er ook een echte kazerne langs de Drentse Hoofdvaart.
Als hoofdstad ontwikkelde Assen zich in de 19e eeuw tot ongeveer 11000 inwoners. In 1894 kwam de Wilhelminakazerne gereed, een jaar later de Emmakazerne. Het eerste regiment infanterie hield daar stand tot 1950, toen de naam werd veranderd in het regiment Johan Willem Friso.
Luchtmobiele brigade
In 1995 werd de kazerne het thuis van het 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel (regiment Stoottroepen Prins Bernhard). De eenheid werd in 1995 voor het eerst uitgezonden naar Bosnië als Dutchbat 3 onder VN-vlag. De eenheid was daar betrokken bij de val van Srebrenica. het bataljon diende vervolgens in Bosnië -Herzegovina (1996), Macedonië (19989-1999), Cyprus (1999-2000), Bosnie (1998-2000), Kosovo (1999-2000), Eritrea (2000), Afghanistan (2002), Irak (2004), Congo (2006) en Afghanistan 2007-2010).

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl