Geen uitlevering oorlogsmisdadiger Faber

ASSEN - Oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber (89) wordt niet uitgeleverd.
Dat melden het Haarlems Dagblad en de Augsburger Allgemeine uit de mond van Alfons Obermeier, de Duitse officier van justitie die de zaak onder handen heeft: 'Een uitlevering van Faber is in het Duitse recht alleen nog maar mogelijk als Faber zich daarmee akkoord verklaart. Daarmee is alles gezegd.'

De gemeente Ingolstadt, waar Faber al 50 jaar woont, heeft na onderzoek vastgesteld dat Faber toch echt Duitser is en heeft dat oordeel doorgestuurd naar de Generalstaatsanwaltschaft in München. En volgens woordvoerder Alfons Meijer heeft men daar dat standpunt nu overgenomen. De Duitse wet verzet zich tegen uitlevering. Het betreft een door Adolf Hitler uitgevaardigde wet die aan buitenlanders in Duitse krijgsdienst de Duitse nationaliteit toekende.

Omdat in augustus vorig jaar ook de Duitse minister van Justitie Faber achter de tralies wilde, ontstond bij nabestaanden van slachtoffers hoop dat Faber toch zijn staf uit moeten uitzitten. Tot dan toe werd dat vooral tegengewerkt door het Beierse Openbaar Ministerie. Dat stelde dat Faber door de Strafkamer van Düsseldorf in 1957 is vrijgesproken van doodslag. Alleen het aandragen van nieuwe feiten over moorden gepleegd door Faber maken heropening van de zaak mogelijk. En die nieuwe feiten moeten bewijzen dat Faber schuldig is aan moord. Medeplichtigheid aan moord en doodslag zijn in tegenstelling tot moord verjaard.

Nederland en Israël voerden in november de diplomatieke druk op. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vaardigde zelfs een Europees arrestatiebevel uit. Daarin werd Duitsland de aanhouding en uitlevering gevraagd. In een petitie vroegen alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer in december aan de Duitse Bondsdag om Faber de eerder opgelegde Nederlandse straf te laten uitzitten en ook dat was uniek. En 150 Israëlische advocaten uit Jeruzalem boden een petitie aan bij de Israëlische minister van Justitie Yaakov Neeman. Neeman benaderde de Duitse federale minister van Justitie Sabine Leutheusser.

Arnold Karskens, voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden en oorlogsverslaggever bij dagblad De Pers zegt dat Nederland nog niet formeel van het Duitse besluit op de hoogte is gesteld. Volgens Karskens kan een officier van justitie wel wat roepen, maar het wachten is op het standpunt van de Duitse minister. Wat Karkens betreft gaat het dossier Faber overigens nooit dicht.

In 1947 is Faber in Nederland ter dood veroordeeld omdat betrokken is bij de dood van zeker elf personen. Die straf werd een jaar later omgezet in levenslang. Hij vluchtte in 1952 naar Duitsland en woont in Ingolstadt.
Klaas Carel Faber en zijn terechtgestelde broer Pieter Johan waren betrokken bij de executie van tientallen arrestanten in de bossen van Exloo, Westerbork en Norg. Ze werkten voor de Sicherheitsdienst, die zijn noordelijk hoofdkwartier had in het Scholtenhuis aan de Grote Markt in Groningen. Klaas Carel maakte deel uit van het executiepeloton in Kamp Westerbork. Faber was daar opzichter.


Deel dit artikel: