Veen-kipkar als monument in Nieuw Balinge

NIEUW BALINGE - Op de grens van zand en het vroegere veengebied in Nieuw Balinge heeft Plaatselijk Belang een oude Veen kipkar neergezet als monument.

Het spoorkarretje werd tijdens veenontginningen gebruikt om turf te vervoeren naar het dorp of schepen in de Middenraai.

 


Jonge geschiedenis van een veendorp

Het dorp wil meer van haar relatief jonge geschiedenis laten zien. Nieuw Balinge is pas eind 19e eeuw ontstaan. Het gebied waar nu Nieuw Balinge ligt, was tot midden negentiende eeuw een smalle strook veen tussen de heidevelden van Mantinge en Gees in. Daarna begon ook hier de vervening. In 1860 werd haaks op de Hoogeveense Vaart in noordelijke richting de Middenraai gegraven, met links en rechts vele wijken als zijtakken hiervan. Via het water werd het turf afgevoerd. Na de afgraving werden vanwege de grote vraag naar hout eerst naaldbomen aangeplant in het gebied, maar toen de houtprijzen zakten werd het omgevormd tot landbouwgebied.


Monument op grens van zand en veen

Initiatiefnemer voor het monument is Akbert Wielink. Hij is blij dat het monument precies komen te staan op de grens van vroegere veengebied en het zandgebied, midden in het dorp. Op die plek is door het hoogteverschil goed te zien tot waar en hoe hoog het veen is afgegraven voor de turfwinning. Het monument is donderdag 16 juni geplaatst.

Meer over dit onderwerp:
Nieuw-Balinge
Deel dit artikel: