Verklaring burgemeester Westmaas

PROVINCIE - Verklaring burgemeester mr. Joh. C. Westmaas van Meppel In de drang om zo snel mogelijk in Meppel te gaan wonen zijn we in gesprek gegaan over de aankoop van Stationsweg 1 te Meppel.
De door mij ingeschakelde makelaar heeft een aantal contacten gehad over de aankoop en kreeg op enig moment de schriftelijke mededeling dat de woning verkocht zou zijn. Teleurgesteld over de gang van zaken rondom de aankoop van de woning heb ik een klacht ingediend bij de NVM. Verder is door een door mij ingeschakelde advocaat een verzoek gedaan om eventueel beslag te mogen leggen bij Fehse. Daarvoor is toestemming verkregen van de President van de Rechtbank te Assen. Dat stuk had terug moeten komen naar mijn advocaat om vervolgens in overleg met mij te bepalen of er wat mee zou gebeuren of niet. Dat overleg heeft niet plaatsgevonden. Dat betreur ik. Op 12 september werd ik door mijn advocaat benaderd met de mededeling dat het beslag was gelegd. Hij was daarover benaderd door de advocaat van de heer Fehse. In dat contact werd aangegeven dat Fehse een bankgarantie wilde stellen. Na overleg heb ik aangegeven dat het beslag diende te worden opgeheven. Mijn advocaat heeft dat op 14 september ook aan de advocaat van Fehse laten weten en daarmee was het beslag ook van de baan. Dat dat ook feitelijk zo ervaren is blijkt uit het feit dat nadien er ook geen contact meer is geweest tussen mijn advocaat en de advocaat van Fehse. Voor zover ik toen wist heeft het beslag er dus alleen gelegen tussen 12 en 14 september. Achteraf blijkt dat vanaf 5 september en dat wist ik niet. De commotie over de gang van zaken betreur ik, juist ook omdat op mijn initiatief binnen twee dagen nadat het beslag aan mij feitelijk bekend was gemaakt, het is beëindigd met een concrete brief van mijn advocaat aan de advocaat van de heer Fehse. Achteraf bezien had het traject van beslaglegging beter niet ingezet kunnen worden. Ik stel bij mezelf vast dat de gang van zaken duidelijk een gevolg is geweest van de diepe teleurstelling rondom het niet doorgaan van de aankoop van het pand Stationsweg. Met het kantoor van de heer Fehse heb ik inmiddels contact opgenomen om met de heer Fehse een afspraak te maken voor een gesprek. Als ik had geweten dat de heer Fehse gevoelens had als hij nu in de krant uit, dan had ik zondermeer eerder met hem in contact getreden. Dat gesprek had dus beter eerder kunnen plaatsvinden, maar beter laat dan nooit. Ik hoop dat we deze week dat kunnen afronden. Inmiddels heb ik betrokkenen op de hoogte gesteld.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl