Mestoverschot probleem voor boeren

ASSEN - Veel boeren zitten met een mestoverschot. Door het natte weer kan er nog geen gras worden ingekuild en zolang dat niet is gebeurd, mag er geen mest worden uitgereden.
Daar komt bij dat de mest voor veengrond alleen deze week nog mag worden uitgereden. Voor zandgrond was dit tot 1 september 2011 mogelijk.


Daarna mag dat pas volgend voorjaar weer. Boerenorganisatie LTO Noord adviseert haar leden contact op te nemen met boeren in de regio, die wel nog de mest kunnen gebruiken. Daardoor wordt voorkomen dat de mestbassins te vol raken.

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: