Domesta en Woonservice blijven in kleine dorpen

ASSEN - De Drentse woningbouwcorporaties trekken zich nog niet terug uit kleine dorpen en buurtschappen. Ze herkennen zich niet in het beeld dat wordt geschetst door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

Die stelt dat corporaties bijna overal een 'trektrekstrategie' hanteren': Ze verkopen huizen in krimpregio's waar de vraag naar huurwoningen daalt en de voorzieningen afnemen. Woonservice is als plattelandscorporatie actief in 36 kleine Drentse kernen en is van plan daar ook lang te blijven. Dat zegt waarnemend directeur Harm Zefet.


Corporatie Domesta is actief is in de steden Coevorden, Hoogeveen en Emmen. Maar ook in 22 kleinere kernen, waar deels al sprake is van krimp. Maar ook directeur Dick Mol van Domesta peinst er niet over daar nu al weg te gaan.

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: