Verwarring in Drenthe na kamermotie over stilleggen windmolenplannen

DEN HAAG/ASSEN - Verwarring in Drenthe over de consequenties van de aangenomen motie vannacht in de Tweede Kamer, om tijdelijk de bouw van windmolens op het land stil te leggen.

De initiatiefnemers van de windmolenparken Oostermoer en De Drentse Monden in de Veenkoloniën hebben vanmiddag na overleg geconcludeerd dat de kamermotie voor hun plannen geen gevolgen heeft. Gedeputeerde Rein Munniksma zegt dat het besluit juist wel gevolgen heeft voor de Drentse parken. Volgens Munniksma zullen de parken, die samen goed zijn voor 600 megawatt, in elk geval niet door kunnen gaan in hun huidige omvang.


Half jaar uitstel

Een kamermeerderheid van PvdA, VVD, PVV en SP wil dat in elk geval voor een half jaar plannen voor windmolenparken worden stilgelegd. De kamer wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgen van windparken voor de omgeving. Het rijk moet eerst een half jaar de tijd nemen om alle plannen nog eens goed te beoordelen. Ook moeten provincies meer zeggenschap krijgen over eventuele locaties van windparken.


Wel doorgaan

Vanmorgen zei initiatiefnemer Hans Mentink van windmolenpark Oostermoer nog dat het volstrekt onduidelijk is in hoeverre de kamermotie de Drentse plannen raakt. Maar na nadere bestudering komen de windboeren vanmiddag tot de conclusie dat de windparken Oostermoer en De Drentse Monden gewoon door kunnen gaan. Het lopende milieueffecten-onderzoek wordt dan ook voortgezet, evenals het maken van een inpassingsplan. De kamermotie heeft volgens hen alleen gevolgen voor nieuwe grootschalige plannen.


Niet doorgaan

Gedeputeerde Rein Munniksma beweert het tegendeel. Hij concludeert dat door de kamermotie de geplande omvang van de windmolenparken niet door kan gaan. Maar dan moet de provincie wel samen met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden snel overeenstemming bereiken over de Drentse windmolenvisie. Daarbij gaat Munniksma uit van in totaal 280 megawatt aan windenergie in Drenthe, wat ongeveer neerkomt op 80 tot 100 windmolens. Daarover heeft de provincie afspraken gemaakt met het rijk.


Na de zomer komt de provincie met een gebiedsvisie voor windenergie in de Veenkoloniën. Daarin staat waar exact en in welke vorm de windmolens worden geplaatst, als het aan de provincie ligt.

Meer over dit onderwerp:
Den Haag
Deel dit artikel: