Lagere overheden komen 3,2 miljard tekort

ASSEN - De maatregelen uit de begroting die de regering vanmiddag presenteerde waren grotendeels bekend. Ze komen uit het akkoord dat VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks dit voorjaar sloten. Het doel van de maatregelen was dat volgend jaar het begrotingstekort onder de 3 procent blijft. En dat gaat lukken, zo bleek vandaag. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) komt het begrotingstekort volgend jaar uit op 2,7%. Daarmee is het tekort ten opzichte van het jaar 2009 ruim gehalveerd. Het begrotingstekort komt in 2013 uit op bijna 17 miljard euro. Het Rijk heeft een tekort van 13,5 miljard euro. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de resterende 3,2 miljard euro. De regering hoopt het vertrouwen van de financiële markten te behouden. De aanpak van de crisis verdraagt geen uitstel, zo zei de Koningin in de Troonrede.


De gemiddelde koopkracht in Nederland daalt in de periode 2010 tot tot en met 2013 met 4 procent. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Dit jaar gaat de koopkracht met 1,75 procent omlaag, volgend jaar is dat 0,75 procent. Ook de afgelopen twee jaar moesten Nederlandse burgers al inleveren. De economie krimpt dit jaar met 0,5 procent. Volgend jaar voorziet het CPB een licht herstel van 0,75 procent. De werkloosheid stijgt naar gemiddeld 5,75 procent in 2013. Dat niveau is sinds het midden van de jaren 90 niet meer voorgekomen.


Vernieuwend was dat minister DeJager zijn iPad met de begroting boven het hoofd hield bij de presentatie in de Tweede Kamer.


In de Troonrede werd door de Koningin ook ingegaan op de nationale viering van 200 jaar koninkrijk. Die begint volgend jaar. Je moet zo'n waardige traditie natuurlijk ook op een dag zonder veel politiek nieuws wel koesteren, vindt historicus Reinildis van Ditzhuyzen.

Deel dit artikel: