Provincie betaalt alsnog miljoenen voor natuurprojecten

ASSEN - De provincie past alsnog vele miljoenen bij om alle natuurplannen uit te voeren. Daarover is twee jaar gesteggeld met staatssecreataris Henk Bleker.

De provincie was namelijk in opdracht van het rijk verplichtingen aangegaan. Het gaat om de aanleg van de waterberging Noord-Drenthe, de natuurontwikkeling Dwingelderveld en ruilverkavelingen. Dat kost opgeteld 42 miljoen euro.

Een commissie heeft in opdracht van de provincies de pijn van de bezuinigingen nu verdeeld. De provincie Drenthe moet 10 tot 20 miljoen euro uit eigen zak bijpassen. Gedeputeerde Rein Munniksma legt zich daarbij neer, al gaat dat bijvoorbeeld ten koste van het provinciale budget voor natuurontwikkeling.


Wel is de gedeputeerde opgelucht over de 18 miljoen, die de commissie Drenthe jaarlijks toewijst voor natuurbeheer.


Dat is zelfs genoeg om vanaf 2014 ook het natuurbeheer door Staatsbosbeheer in Drenthe mee te betalen.

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: