Woonconcept niet blij met plannen voor huizenmarkt

ASSEN - Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA komt met maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken. Directeur Sandra Korthuis van Woonconcept in Meppel is niet blij met deze nieuwe plannen.

Volgens het regeerakkoord komen corporaties weer onder directe aansturing van gemeenten te staan. En gemeenten met meer dan 100.000 inwoners krijgen meer bevoegdheden. "Ik ben erg verbaasd en ongelukkig dat dit weer in het regeerakkoord staat," aldus directeur Korthuis.


Volgens Korthuis zitten er aantrekkelijke kanten in de koopsector, waaronder het aftrekbaar houden van de restschuld en het verruimen van de mogelijkheden voor starters. "In de huursector zitten een aantal gevaarlijke elementen, zo mis ik het leefbaarheidsbeleid waaraan corporaties grote bijdragen leveren."


Rutte wil met name huurders met een hoog inkomen aanpakken. "Veel mensen hebben te maken met wisselingen in hun inkomen. De vraag is of wij als corporatie nog wel onze bedrijfsvoering op orde kunnen houden." Zo wordt het puntensysteem afgeschaft. De huur wordt voortaan door gemeenten bepaald aan de hand van de WOZ-waarde.


Regionale omroepen

Regionale omroepen worden niet langer gefinancierd via de provincies uit het provinciefonds. Voortaan keert het Rijk het geld uit, uit het mediafonds. Wel wordt er een bezuiniging opgelegd van 25 miljoen, een besparing moet mogelijk worden via samenwerking en integratie van activiteiten met landelijke omroepen.


Defensie

Defensie moet 250 miljoen bezuinigen, maar tegelijkertijd komt er een nieuw budget van 250 miljoen voor de aanpak van vredes- en crisisoperaties in ontwikkelingslanden. Het kabinet neemt uit eind 2013 een besluit over het vervangen van de F16, maar gaat wel nu al verder met het testprogramma voor de JSF, wat goed nieuws is voor Fokker in Hoogeveen.


Vijf landsdelen

In 2025 moet Nederland bestuurlijk zijn opgedeeld in vijf landsdelen, waaronder het landsdeel Drenthe, Groningen en Friesland. Deze kabinetsperiode wordt al begonnen met een fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, waarbij de positie van de Noordoostpolder onduidelijk is. Met de overige provincies start het kabinet besprekingen gericht op vergroting van de provinciale schaal. Gemeenten worden samengevoegd naar minimaal 100.000 inwoners.


Waterschappen

Er blijven verder tien tot twaalf waterschappen over, waarbij gelet wordt op grenzen van de nieuwe landsdelen. De waterschapsverkiezingen vinden voortaan plaats op de dag van de verkiezingen voor provinciale staten.


Luchthavens

Regionale luchthavens krijgen de ruimte zich verder te ontwikkelen.
Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: