Tynaarlo wijst plastic in containers af

Afval in natuur
Afval in natuur
VRIES - Inwoners van Tynaarlo moeten hun plastic afval verzamelen in zakken en niet in containers zoals de meeste inwoners het liefst willen.
De gemeente heeft via de campagne 'Deel je Afvalidee' de mening van de bevolking gepeild over hoe volgend jaar de inzameling van huisvuil het beste kan. Maar de aanschaf van extra containers voor plastics blijkt zo duur dat de afvalstoffenheffing omhoog zou moeten en dus komen de containers er niet.
Wel komt de gemeente tegemoet aan de wens van zestig procent van de inwoners door het systeem van weegdiftar te houden. Daarbij wordt betaald per kilo opgehaald huisvuil. Dit jaar wordt de afvalverwerking voor de komende drie jaar opnieuw aanbesteed.