Commissie Cohen: autoriteiten Haren hebben gefaald

HAREN - De autoriteiten hebben zwaar gefaald bij de aanpak van de Project-X rellen in Haren. Dat blijkt uit het rapport van de commissie Cohen dat zojuist is gepresenteerd. Volgens het rapport hebben de autoriteiten vanaf het begin aan geen grip op de gebeurtenissen gehad. Ook hadden ze geen heldere strategie.

De organisatie van de politie liet veel te wensen over. Briefings schoten tekort, medewerkers wisten onvoldoende wat van hen verwacht werd, op cruciale functies waren er dubbelfuncties, de communicatie tussen de leidinggevenden op straat en de besluitvormers verliep slecht, de omslag in de sfeer is niet tijdig onderkend waardoor er te laat is overgeschakeld naar het worst case-scenario, de opkomsttijden van de ME waren te lang. Te laat en te beperkt is gebruik gemaakt van de landelijke expertise voor het scannen en beoordelen van ontwikkelingen op internet.


Aanbevelingen commissie

Volgens de commissie Cohen hebben grote steden in het Westen de nodige ervaring met grootschalige orde-problemen maar laat Haren zien dat ze overal voor kunnen komen. De Nationale Politie moet daarom zorgen dat er in het hele land meer expertise komt op dit gebied. Bij kleinere gemeenten moet het ambtelijk apparaat beter worden toegerust. De invoering van de Nationale Politie vraagt om hernieuwde doordenking van de veiliheidsdriehoek.


Sociale media

Sociale media moeten beter gescand worden vanuit de overheid om zo evenementen zoals Project X op het spoor te komen en te duiden. De autoriteiten zullen zich op de sociale media moeten laten zien zulke evenementen in goede banen te leiden.


Duidelijke keuzes

Overheden moeten bij soortelijke evenementen de volgende keer duidelijke keuzes maken. Ofwel het bestuur is van mening dat er een grote kans is op gevaarlijke situaties en handeld daarna of het bestuur is dat de gevaren wel meevallen en kiest voor een andere strategie. Bijvoorbeeld een alternatief feest met een minimum aan veiligheidsmaatregelen.


Bats

Burgemeester Rob Bats van Haren heeft zijn excuses aangeboden voor de fouten die hij als verantwoordelijke voor de openbare orde heeft gemaakt rond de zogenoemde Facebookrellen. Hij stapt niet op.

Meer over dit onderwerp:
Haren
Deel dit artikel: