Half januari duidelijkheid over relatie gemeente Hoogeveen en theater de Tamboer

HOOGEVEEN - Half januari wordt duidelijk hoe de gemeente Hoogeveen toezicht wil blijven  houden op theater de Tamboer. Begin 2011 nam de gemeente het bestuur van het theater over vanwege oplopende verliezen.

Inmiddels gaat het financieel weer veel beter met de Tamboer en zijn de rode cijfers weer zwart geworden. Na een evaluatie heeft het College van B&W besloten meer afstand te nemen van de bedrijfsvoering. De gemeenteraad wil dat ook omdat het in principe ongezond is dat de gemeente nu zowel subsidiegever (ruim 1 miljoen euro per jaar, red), als bestuurder van het theater is.


Wel vinden het college en de raad dat er goed toezicht moet worden gehouden op een nieuw aan te stellen Tamboerbestuur. Hoe dat toezicht er gaat uitzien wilde cultuurwethouder Ton Bargeman nog niet zeggen. Hij wil daarmee wachten tot half januari 2014. Dan moet er ook een plan liggen hoe de vijf grote culturele instellingen van Hoogeveen samen willen gaan werken. De Tamboer maakt onderdeel uit van dat plan. De vijf instellingen moeten 350.000 euro per jaar gaan bezuinigen.

Meer over dit onderwerp:
Hoogeveen
Deel dit artikel: