Handtekeningenactie voor behoud huurwoningen Stuifzand

STUIFZAND - Het CDA in Hoogeveen en plaatselijk belang Stuifzand zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het plan van woningsstichting Actium om alle twintig huurwoningen in Stuifzand te verkopen.

Volgens Actium moet de woningbouwcorporatie inspelen op de krimp in diverse delen van Drenthe en Friesland. Manager Marcel van Halteren heeft laten onderzoeken hoe groot de vraag naar huurwoningen in Stuifzand de komende jaren is: 'er staan 30 Stuifzanders ingeschreven die op termijn willen verhuizen maar niet in Stuifzand willen blijven. Er is wel belangstelling bij jongeren onder de 23 jaar maar daar zijn de huurwoningen te duur voor.'


Plaatselijk Belang Stuifzand wil sociale huurwoningen houden en begint een handtekeningenactie. 'Vooral voor de school en voor verenigingen is het belangrijk dat de bevolkingsopbouw evenwichtig is,' aldus voorzitter Anneke de Lange van Plaatselijk Belang Stuifzand. CDA- raadslid Bert Otten denkt dat er wel degelijk vraag is en blijft naar geschikte huurwoningen. Hij roept mensen die in de toekomst een huurwoning in Stuifzand willen op dat te melden via e-mail (stuifzand@cdahoogeveen.nl) of via een formulier op internet. Ook worden binnenkort huis-aan-huis formulieren bezorgd.


Alle huurwoningen laten verdwijnen uit kleine kernen is in strijd met de Woonvisie die gemeente Hoogeveen samen met de woningbouwverenigingen heeft opgesteld. Bovendien lijkt het plan om huurwoningen te laten verdwijnen in kleine kernen ook in strijd met het eigen bedrijfsplan van woningbouwcorporatie Actium. Dat zegt CDA-lijstrekker en wethouder wonen Anno Wietze Hiemstra van Hoogeveen.


Actium onderzoekt momenteel de gevolgen van de krimp in de gementen Hoogeveen, de Wolden, Westerveld en Ooststellingwerf. In Hoogeveen is Actium het verst gevorderd. De huurwoningen in de dorpen Pesse en Fluitenberg zitten volgens manager Van Halteren niet in de gevarenzone.

Meer over dit onderwerp:
Stuifzand
Deel dit artikel: