Geen extra verkeersmaatregelen Kerkplein in Assen

ASSEN - Er komt geen ingrijpende aanpassing van de verkeerssituatie op het Kerkplein in Assen. Dat zegt het college van B en W, na een belevingsonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de verkeerssituatie daar.

Het Kerkplein is vorig jaar grondig gereconstrueerd, maar de stadspartij PLOP stelde vragen over de verkeersonveilige situatie, die is ontstaan door toepassing van het shared space-principe, waarbij er geen aparte fietsstroken meer zijn voor fietsers en geen zebrapad voor voetgangers. Volgens PLOP is het plein levensgevaarlijk geworden, doordat stadsbussen het Kerkplein regelmatig blokkeren als ze daar bij de bushalte stoppen en auto's als gevolg daarvan over het voetgangersgebied rijden. Dat probleem heeft de gemeente inmiddels opgelost met het plaatsen van bloembakken in het voetgangersgebied en een zitbank. Hierdoor is ook meteen een oversteeksuggestieplek voor voetgangers ontstaan, wat inmiddels ook in het verkeersonderzoek van de RUG wordt geadviseerd.


PLOP wilde ook een andere plek voor de bushaltes en de komst van een zebrapad, maar dat doen B en W niet. Door de nieuwe inrichting van het Kerkplein en ook de aanliggende Zuidersingel is het aantal motorvoertuigen door het centrum gedaald en ook de gemiddelde snelheid. En daar was het volgens het college allemaal ook om te doen.

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: