Zorg over leegloop verzorgings- en verpleeghuizen

ASSEN - Er komt een meldpunt voor gedwongen verhuizingen. Het gaat dan om mensen die moeten verhuizen vanwege de sluiting van het verpleeg- of verzorgingshuis waar ze wonen.
Vanwege bezuinigingen kunnen minder mensen in zo'n instelling blijven wonen en worden de woonplekken opgeheven. Bovendien wordt er minder snel een indicatie voor een verzorgings- of verpleeghuis gegeven. Naar verwachting verdwijnen de komende vijf jaar in totaal zo'n achthonderd van de tweeduizend verpleeg- en verzorgingstehuizen, zo berekende bureau Berenschot. Duizenden ouderen moeten verhuizen.

Patiëntenfederatie NPCF en het Nationaal Ouderenfonds maken zich hier zorgen over en stellen nu een meldpunt in. Volgens Els Hekstra, directeur van de PCOB, de Protestants Christelijke Ouderen Bond, zijn er vanuit Drenthe al diverse meldingen gekomen van mensen die zich zorgen maken over leegstand in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Via het meldpunt en een onderzoek, moet duidelijk worden waar sluiting gaat plaatsvinden en wat voor gevolgen dat heeft voor de bewoners. Mensen kunnen hun ervaringen melden via 0900-6080100 (2c/min) van de OuderenOmbudsman (een dienst van het Nationaal Ouderenfonds) of via de NPCF-Zorglijn 030-2916777.


Ervaringen kunnen ook worden gemeld via: www.ouderenfonds.nl

Meer over dit onderwerp:
Assen
Deel dit artikel: