Tweede Kamer: meer doen aan draagvlak windmolens

ASSEN - De Tweede Kamer wil dat er meer draagvlak onder bewoners wordt gezocht voor de bouw van windmolens. Dat kwam tijdens een debat over de realisatie van windparken in Nederland naar voren.
In Drenthe is een groot windpark in de Veenkoloniën gepland. 'Inwoners moeten er veel meer bij betrokken worden'', zei Albert de Vries van de PvdA. Hij wil onder meer dat het verplicht wordt om vooraf bij de bouw van een windmolen een inschatting te maken van de mogelijke schade. Ook moeten bewoners financieel meer kunnen profiteren van windmolens.

CDA-kamerlid Agnes Mulder vindt dat het kabinet veel te weinig doet om draagvlak te vinden. Het krijgt hiervoor een dikke onvoldoende van haar. De coalitiepartijen PvdA en VVD willen ook dat er serieus gekeken wordt naar alternatieve locaties voor windmolenparken.

Het kabinet heeft elf plekken in het land aangewezen, waaronder dus de Veenkoloniën in Drenthe, waar grote windmolenparken moeten komen. Als door het zoeken naar alternatieven het allemaal iets langer gaat duren, dan heeft de VVD daar geen bezwaar tegen.

Alternatieve locaties

Tijdens het debat werd ook gevraagd om soepel om te gaan met alternatieve locaties voor windmolenparken in het Noorden. VVD en PvdA denken dat er meer draagvlak komt als er naar alternatieve plekken voor windmolens wordt gekeken. En als deze alternatieven extra tijd gaan kosten, dan moet dat volgens de twee fracties maar gebeuren.
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemde dit ,,zeer onverstandig''. Hij wil niet afwijken van de Structuurvisie Windenergie op Land die net vorige maand is vastgesteld. Door weer te gaan kijken naar alternatieve locaties vreest hij de doelen niet op tijd te kunnen realiseren. In 2020 moet 14 procent van de elektriciteit in ons land duurzaam worden
opgewekt.

Rob Rietveld van Actiegroep Tegenwind Hunzedal is tevreden met de uitkomst van het debat. Hij is blij dat er eindelijk geluisterd wordt naar de tegenstanders. Rietveld is de directeur van de Nederlandse vereniging van omwonenden windturbines, die nu een serieuze gesprekspartner wordt van de minister.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl