Aantal muskusratten in Drenthe meer dan gehalveerd

BORGER - Het gaat goed met de bestrijding van de muskusratten. Waterschap Hunze en Aa's heeft de afgelopen jaren vele beesten gevangen. In drie jaar tijd is het aantal van 5900 gezakt naar 2500 gevangen dieren. En dat is opvallend, want er zijn juist meer vangmiddelen ingezet.

Muskusratten zorgen voor schade aan kades en oevers omdat ze gangenstelsels graven. Oevers zakken daardoor in als er een tractor over rijdt en kades breken door bij hoog water. De meeste muskusratten zwemmen nog rond in het noorden van Drenthe. In het zuidoosten zijn ze bijna allemaal gevangen.


Het waterschap hoopt over een paar jaar de meeste ratten te hebben uitgeroeid zodat de situatie beheersbaar blijft.

Meer over dit onderwerp:
Borger
Deel dit artikel: