Minder Assenaren krijgen hulp bij huishouding

ASSEN - Minder Assenaren komen per 1 mei 2015 in aanmerking voor hulp in de huishouding. Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Duizend huishoudens moeten een andere oplossing zoeken.
De gemeente kiest hiervoor omdat er minder geld van het Rijk komt voor hulp bij huishouding. Assen zegt dat dit systeem "vooral de kwetsbare inwoners ondersteunt en op de langere termijn financieel is vol te houden".

In het huidige Wmo wordt onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en uitgebreide hulp bij huishouding. Ruim 1000 huishoudens in Assen krijgen eenvoudige hulp. De uitgebreide hulp gaat naar 400 Assenaren. De uitgebreide hulp zal in 2015 blijven bestaan.

De 1000 Assenaren die in 2015 geen hulp meer krijgen moeten in hun sociale netwerk of een particuliere aanbieder een oplossing zoeken. Wie dat niet kan betalen, kan een beroep doen op bijzondere bijstand. Het gaat om mensen die minder hebben dan 120% van de bijstandsnorm. De getroffen groep ontvangt voor 1 november een brief waarin de veranderingen worden uitgelegd.

Zorggroep Drenthe
In Assen geven 75 medewerkers van Zorggroep Drenthe aan ongeveer 180 cliënten huishoudelijke hulp. De werknemers hebben nu een contract tot 31 december. Het is nog niet duidelijk of dat contract wordt verlengd.

Concrete maatregelen heeft Zorggroep Drenthe nog niet genomen. Plannen om de tarieven voor huishoudelijke hulp te verlagen worden besproken. Het is nog niet duidelijk of dat door zal gaan.

Dagelijks bellen bezorgde cliënten met de vraag wat er allemaal gaat veranderen. Tot voor kort kon de Zorggroep die vraag niet beantwoorden. Dit omdat pas sinds gisteren duidelijk is op welke manier de gemeente gaat bezuinigen op het gebied van huishoudelijke hulp.

Eerder hierover:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl